Rozet, W.

Het kerkhof Kupang met het graf van WILLEM ROZET.

De almanakken geven twee huwelijken aan van de heer Willem Rozet.

Ik weet niet of het hier om dezelfde persoon gaat, want ik kan verder heel weinig vinden. Ik neem aan, dat zijn eerste echtgenote mevr Elizabeth Terladu jong is overleden en dat hij daarna ten tweede huwde met mevr. Anna Geetruida (zonder r)  voorheen genoemd Thoeng Leannjong.

Vergeet u niet om ook even te kijken bij de familieleden ROZET elders op het kerkhof Kupang maar ook op het kerkhof Peneleh te Soerabaja.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven