Smissaert, J.C.

Het kerkhof Kupang met het graf van de heer JAN CAREL SMISSAERT.

Op de grafplaat staat dat hij geboren werd te Soerabaya op 29 nov 1841 en overl 25 nov 1889.

De RA1845 meldt geboorte te Soerabaja op 29 maart 1843 Jan Carel Smissaert. Stamboom Smith vermeld geboorte jaar eveneens als 1841.

De RA1891 meldt overlijden te Koepang op 28 nov 1889.

 

 

Extra informatie ten einde duidelijkheid te hebben wie nu wie was. Men moge het verder zelf diepgaander onderzoeken, indien men er interesse in heeft. Ik ben slechts postbode en mijn doel is om puzzel- en brokstukjes uit de geschiedenis te verzamelen opdat de geschiedenis duidelijk is en niet gefalcifiseerd wordt.

Volgens de scan van de stamboom Smith hierboven waren de ouders van Jan Carel Smissaert geheten: JAN SMISSAERT en CAROLINA SOPHIA VAN NEUKIRCHEN.

  • De RA1844 zegt: Huwelijk tussen JAN SMISSAERT en CAROLINA SOPHIA VAN NIJVENHEIM op 28 jan 1843 te Soerabaja. Zij was weduwe van MARTINUS VAN PRAAG (gehuwd Soerabaja 4-8-1840 RA1841).
  • De RA1849 zegt: Huwelijk tussen JAN SMISSAERT en JOHANNA WILHELMINA VAN NEUKIRCHEN genaamd NIJVENHEIM. Hij was weduwnaar van CAROLINA SOPHIA VAN NIJVENHEIM (ook NEIJVENHEIM) en overleden op 11-11-1846 te Soerabaja RA1848).
  • DE PUBLIEKELIJKE BEKENDMAKING te Batavia op 9 sept 1856 door de Alg secretaris zegt: ZIE SCAN HIERONDER, dat JAN CAREL SMISSAERTS een zoon was van JAN SMISSAERT en JOHANNA WILHELMINA geb VAN NEUKIRCHEN genaamd NIJVENHEIM,  in verband met een verzoek tot naamstoevoeging van Jan Carel Smissaert —–> Jan Carel Gothofredus Hartman Smissaert welk verzoek gedaan werd door Ambrosius Gothofredus Hartman.
  • De RA1858 zegt: Overleden te Batavia op 31-10-1856 AMBROSIUS GODEFRIDUS HARTMAN. (2 maanden na verzoek naamsverandering) !! Was het verzoek in sept 1856 gedaan in verband met zijn naderend einde? Wegens ziekte? Ik heb me het blubber gezocht naar een eventueel verband tussen Smissaert en Hartman en van Neukirchen Nijvenheim, edoch helaas jammer niente lire…Enige aanknopingspunt was dat beide heren ambtenaren waren te Batavia.

 

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven