Teffer, J.

Het kerkhof Kupang met het graf van JEREMIAS TEFFER.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven