Theedens.

Het kerkhof Kupang met het familiegraf van ???? THEEDENS ?? en andere begravenen.

Ik kan er totaal geen touw aan vastknopen wie in dit graf begraven liggen.

“HIER RUST(en) ONZE…..(vader??  vrienden ????)  CAREL (???)

Omdat ik de familie naam THEEDENS enigszins heb kunnen ontcijferen, classificeer ik dit graf onder deze familienaam.

Het moeten in elk geval meerdere personen zijn, gelet op het feit dat er diverse geb/overl.datums te zien zijn.

Helaas heb ik de foto ook niet kunnen verbeteren.

Desondanks, mijn eer en respect voor hen die begraven zijn en in dit graf rusten, ongeacht wie zij waren.

Moge zij die hier rusten in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven