Tuyt, R.

Het kerkhof Kupang met het graf van de 19-jarig oude leerling MK van de KM geheten ROCHUS TUYT.

Volgens de register almanak overleden op 1 okt 1907. Ziekte?

De overl. adv geplaatst door zijn ouders, die 16 dagen ( !!!) na overlijden telegrafisch het bericht kregen.

De jonge Rochus was vernoemd naar zijn vader die eveneens Rochus heette en meubelmaker van beroep was te Den Haag.

Hieronder de overld. adv. van zijn vader met namen der familieleden (t.b.v. researchers). Vader Rochus overleed bijna 30 jaren later na zijn zoon.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven