Velberg, R.

Dan hieronder het graf van: ? Voorlopig nog onbekend. IK heb aan de hand van de 2006INN teksten begraafplaats Koepang getracht deze tekst te ontcijferen, doch het is me niet gelukt. De tekst is te onduidelijk helaas. Dit schreef ik dus een aardig poosje geleden en inmiddels:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En inmiddels…

Echter anno begin maart 2022 slaagde Ish Krancher( van Krancher dot com)  erin, om te achterhalen wie in dit graf ligt te rusten en Ish stuurde mij een tweetal foto’s toe van het graf, welke zij op haar beurt weer had verkregen via een posting op FB van de heer Yithzak Tzaddok. … De foto’s zijn gedateerd april 2021. Dank Ish.

Hieronder dan de bewuste nieuwe foto’s.

Ik heb op een der foto’s de tekst verduidelijkt.

Desondanks, nu ik weet wie er in dit graf rust,  ben ik er niet in geslaagd om te achterhalen wie ROONTJI VELBERG was. De almanakken geven weinig duidelijkheid, temeer omdat Roontji volgens grafopschrift geboren was in 1870 en de RA’s geven geen informatie over huwelijken voor 1870.(Evenzo niet andere openbare bronnen.)

De graftekst zegt me eigenlijk weinig. Is het geschreven door haar familie? (Echtgenoot? Kinderen? Neen, geen kinderen, dan zou er gestaan hebben onze innig geliefde moeder of iets dergelijks.)

Ik vermoed zelf dat Roontji een Inlandse vrouw was gehuwd/relatie had met een zekere heer Velberg en het is jammer dat ik mevr. Roontji Velberg geen beter respect kan tonen. Maar ik kan ernaast zitten.

Maar voor het zelfde geld was Roontji echter een dochter van een heer Velberg met ?? en was Roontji jonge juffer gebleven en heeft de familie of de goegemeenschap haar op deze wijze gerespecteerd? Wellicht was ze verpleegster?

Let wel: het onderstaande is een kronkel in mijn gedachten en geldt NIET als bewijs of iets dergelijks. !!!

 

Het knaagt aan me en om één of andere reden blijf ik in mijn speurtochten naar Roontji’s verleden hangen bij mej. Rosette Velberg, ambtenares op Kupang die geboren werd in 1899 en in 1935/1936 op groot verlof naar Nederland ging en in die jaren 1935/1936 nog steeds betiteld werd als juffrouw, dus ongehuwd.

Zie foto onder van Online Begraafplaatsen.

HIER RUST ONZE LIEVE ZUSTER EN TANTE C.H.J. (Webmaster: Constantia Henrietta Jeanette)  VELBERG *5-11-1904 +25-9-1956

ONZE LIEVE MOEDER ROSETTE VELBERG *7-10-1899 + 11-2-1976

 

Zoals ik het lees werd Constantia als eerste begraven in 1956 en daarom: onze lieve zuster en tante. (Rosette was zuster en kinderen van Rosette waren dan haar neven/nichten/neef/nicht van Constantia.)

Rosette overleed in 1976 en werd door haar kinderen (of kind) begraven.

Hieronder de dankzegging van Rosette wegens het overlijden van haar zuster:

In de advertentie zie ik slechts één naam Mignon onder de naam van Rosette staan, terwijl het grafopschrift zegt: Onze moeder, dus meervoud. Maar de tekst in de advertentie kan ook gelezen worden als zijnde de zuster van Rosette en de tante van Mignon en daarom “onze” en daar hou ik het op. Geen andere kinderen van Rosette. (Hetgeen impliceert dat de tekst op de grafsteen dus niet juist is.?)

Constantia’s ouders waren JAN VELBERG en ANTJE MARIA SUSANNE DAULIMA (Overl.akte Zwolle 518) en zij waren dus ook de ouders van Rosette.

En hier stagneer ik, want niets te vinden over Jan en Antje. Wel aanwezig record in Krancher dot com: Saartje Magdalena Daulima (1877-1939) en gehuwd met Francis Cadursis Townsend. (Zuster????)

Dus in wezen: geen stap verder gekomen.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven