Vuerhard, J.J.

Er is op Kupang één grafopschrift bij, dat mijn aandacht trok, want de naam van de overledene kwam me bekend voor en dat was de familienaam VUERHARD. Ik had vroeger uit hoofde van mijn werkzame periode en werkkringen wel eens contact gehad met de Rotterdamse haven en aanverwante zaken en heel ver weg daagden in mijn achterhoofd ook de namen van Blauwhoedenveem en Vriesseveem op. Passerende lieden die niets van doen hebben met scheepvaartzaken te Rotterdam en Amsterdam en die hier toevalligerwijs passeren, zullen hier dus nu weer grote vraagtekens in hun ogen tevoorschijn toveren, maar dat is hun probleem en niet de mijne. Mijn advies: Sie suchen es maar aus, indien u nieuwsgierig bent en meer wilt weten.

 

Dat opschrift luidde: Hier rust J.J. Vuerhard, geboren 27 maart 1872 overleden 3 aug 1896 RIP.

Jan Jozua Vuerhard. Hij was geboren te Amsterdam en stierf jong te Kupang.

Zoon van Cornelis Johannes Vuerhard en Berendina Catharina Barendsen. De families Vuerhard en Barendsen waren medeoprichters van VRIESSEVEEM te Amsterdam en Rotterdam en Cornelis werd directeur in 1890 met een gestort aandeel van 11.000 guldens en evenzo partner en zwager Barendsen ook goed voor 11.000 guldens en in de n.v. zaten ook andere bekende Rotterddam/Amsterdamse scheepvaartmannen zoals Veder en Hudig bijvoorbeeld.

Het gezin Vuerhard Barendsen kreeg meerdere kinderen. (Gerelateerd door huwelijk onder met familie NOUHUIJS.)

Begin 1891 werd Jan Jozua ter beschikking gesteld aan de GG van Indië als 3de Stuurman Civiele Marine en verscheepte zich in hetzelfde jaar in de maand augustus. Zijn korte carrière: 3de Stuurman op de HAVIK, 2de Stuurman op de ALBATROS (1893) en in 1894 op de PELIKAAN.

In begin 1896 ging het mis met de gezondheid van Jan Jozua en eind april 1896 kreeg hij een 2 maands verlof naar TOSARI Malang, een hersteloord in de koele bergen. Het mocht niet baten, want na terugkeer aan boord stierf hij aan koortsen te KUPANG op 3 augustus 1896.

Moeder Berendina Catharine kreeg na bijna 2 volle maanden pas bericht dat haar zoon overleden was. Zij was reeds weduwe, want haar echtgenoot Cornelis Johannes was inmiddels een paar jaar eerder al overleden in 1892 in de leeftijd van 54 jaar. Hij trad begin 1892 af als Directeur wegens gezondheidsredenen. Cornelis Johannes was voorheen ook scheepvaart kapitein en wel van het fregat schip LOUISE die de oceaan overstak Indië Nederland en v.v.

Het bericht dat haar zoon overleden was, heeft er waarschijnlijk aan toe bijgedragen dat haar gezondheid er onder leed en zij stierf op 51 jarige leeftijd op 6 maart 1897, circa 5 maanden na ontvangst bericht van de dood van haar zoon Jan Jozua.

Jan Jozua Vuerhard kwam uit een scheepvaart geslacht en hij koos ook voor de zee. Hij ligt te Kupang en kijkt voor eeuwig in vrede op de zee van Kupang.

Het eiland Timor zit niet te springen om bouwgrond en het kerkhof zal hoogstwaarschijnlijk er nog wel ettelijke jaren te vinden zijn, maar eens komt de dag dat ook het graf van Jan Jozua er geruïneerd bij zal liggen.

Overigens: Jan Jozua had geen testament nagelaten en zijn geldelijke bezittingen bedroegen 235, 90 guldens en die zullen wel naar de Ned. Ind. regering zijn gegaan. (Opgave Weeskamer Makassar waar Kupang destijds onder viel.)

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven