Waltman, M.A.M.

Het kerkhof Kupang met het graf van de kleine M.A.M. WALTMAN.

Ik heb niets kunnen vinden m.b.t. meerdere details.

Ik verwijs wel naar het feit dat er te Soerabaja veel familieleden WALTMAN woonden en die ook te Peneleh werden begraven.

Moge de kleine M.A.M. Waltman in alle eeuwigheid zijn/haar rust en vrede hebben in de hemelse speeltuin naast onze Schepper.

Terug naar boven