Zina, Ch.

Het kerkhof Kupang met het graf van mevr. Ch. Karels gebr ZINA.

Ik heb helaas niets kunnen vinden over deze begraven.

Slechts één melding in de almanakken: het overlijden van een persoon Christiana Zina te Kupang op 16 april 1910.

Familie? Yo no se.

Moge zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven