Riesz, J.F.

Het graf van Jan Franciscus Riesz, zoon van Carel Jan Riesz en Catharina Rica Cranssen:

 

 

De geboorteakte van Jan Franciscus Riesz:

 

 

Uit de 2007INN20 pag 130 de volgende gegevens over Jan Franciscus Riesz. Op de pagina 129 meer over zijn ouders en familie. Jan was het tweede kind.

Jan Franciscus Riesz, geb. ‘s-Gravenhage 8 dec. 1825, surnumerair ambtenaar 3e klasse Landelijke Inkomsten en Cultures op Java 1844, idem 2e klasse 1845, idem le klasse 1845, controleur 3e klasse 14 jan. 1846, controleur 2e klasse 9 dec. 1851, controleur le klasse 12 juli 1854, eervol uit ’s lands dienst ontslagen 15 sept. 1 8 5 7 , later planter, daarna adminstrateur Nederlandsche Handel- Maatschappij, overl. Koetoardjo (Kedoe) 19 okt. 1875, tr. Kediri 24 maart 1855 Ernilie Le Roux, geb. Semarang 1834.

 

Meer weten over het militaire geslacht Riesz kan door HIER te klikken.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven