Bieshaar, A.J.

Onderstaande foto’s brachten me er toe om het nader te onderzoeken en ik kwam uiteindelijk uit bij de heer Antonius Johannes Bieshaar, dank zij de fotograaf die deze plaatjes schoot EN de moeite nam om meer te willen weten. Met dank.

Foto onder: een afvoergootje en ten behoeve van het passerende volk had men een soort loopplank geplaatst, welke van origine een marmeren grafplaat was. De fotograaf nam de moeite om de onderkant van de plaat te fotograferen, doch de plaat was vastgemetseld en heeft derhalve slechts een deel van de onderkant kunnen fotograferen.

Foto van de onderkant van de plaat. Dank zij dit kort stukje tekst ben ik erin geslaagd om te achterhalen wie de begravene destijds was.

Ik heb GEEN vaste bewijzen, doch mijn vaststelling is gebaseerd op het volgende:

 • De Ind.almanakken begraafplaatsen Madioen heb ik op tekst nageplozen.
 • Ik heb daarbij in acht genomen, dat elke regel op de grafplaat altijd is voorzien van een scheidingsstreep “/” , daarmee aanduidend dat er een volgende nieuwe regel komt.
 • Ik ben er van uitgegaan dat de sloop van dit kerkhof begonnen werd met de oudste graven.
 • Ik heb slechts 1 graftekst kunnen vinden waarin de woorden “De Heer” en “Johannes” voorkwamen.
 • En deze grafplaat gebruikt wordt op een looppad bij het kerkhof. Men zal toch niet een grafplaat kilometers verder weg gaan oppakken en meezeulen. Voor de hand liggend dat men het van dit kerkhof zal gebruiken toch.

HIER RUST

DE HEER ANTONIUS

JOHANNES BIESHAAR

IN LEVEN HOOFDONDERWIJZER

GEB. TE ZALTBOMMEL IN 1839

OVERL. TE MADIOEN IN 1887

Mocht men het niet eens zijn met mijn bewering en of redenering, dan zou ik zeggen: Gaat er heen, onderzoek het ter plekke en verbeter mij en met mij zullen anderen blij en tevreden zijn.

En mocht het inderdaad zo zijn, dat ik er faliekant naast zit, dan heb ik in elk geval ervoor gezorgd, dat de heer Antonius Johannes Bieshaar niet roemloos in de vergetelheid is geraakt (alsmede zijn weduwe.)

Antonius Johannes Bieshaar werd geboren te Zaltbommel op 3 maart 1839 (akte 17 Zaltbommel) en zijn vader was Regiments kleermaker te Zaltbommel (Openarchieven.nl). Wanneer precies Antonius naar Indië vertrok is mij onbekend, maar zijn staat van dienst chronologisch is als volgt (www.kb.nl). In elk geval moet hij vóór 22-10-1868 al naar Indië gegaan zijn.

 • 21-8-1869 Hoofdonderwijs voor vakken lageronderwijs burgerschool Semarang en lid school commissie.
 • 15-1-1870 Derde hulponderwijzer openbare lagere school Batavia en was voorheen particulier onderwijzer. (Vreemd want een jaar tevoren was hij hoofdonderwijzer.)
 • 4-12-1875 Hoofdonderwijzer LS te Bonthain Celebes.
 • 11-8-1877 Eerste hulponderwijzer te Solo en voorheen werkzaam te Padang (hoe lang en vanaf wanneer?)
 • 8-9-1883 Hoofdonderwijzer 1ste Klasse te Madioen, overgeplaatst van de openbare lagere school te Ternate. (Vanaf wanneer, in elk geval na 20-7-1879) Was genomineerd als hoofdonderwijzer inlandse school te Bandong.

Hij huwde te Semarang op 22 okt 1868 met CECILE ELVIRE(Elvira) DELPHINE BOIJER (met lange “ij”, want er waren ook families BOYER). Uit dit huwelijk één meisje doodgeboren te Solo op 20-7-1879. Het echtpaar Bieshaar-Boijer had geen andere kinderen.

Antonius overleed te Madioen op 30-11-1887 na een kortstondige ziekte van slechts 3 dagen en werd te Madioen begraven.

Zijn echtgenote (en later weduwe) Cecile werd geboren te Semarang op 6 maart 1847 uit ouders JEAN LOUIS EMILE BOIJER (Johannes Ludovicus Emilius) en Elisabeth Massé.

(Attentie: Er was ook een Jean Louis Emile Boijer, geboren 1868 te Semarang en weduwnaar van??? Zijn dochter was Yvonne geboren 1909.) !!!! Niet te verwarren graag.

Cecile had de volgende broers en zusters:

Narcisse Paul Leon (*1831), Louis Edmond (*1833), Josephine Hortense (*1837), Leonie Amelie Elvire (*1838), Cecile Julie Delphine (*1839) , Charles Auguste (*1844). En wellicht nog meer. Ik heb me er niet verder in verdiept.

 

De heer Antonius Bieshaar had ook eens iets geschreven in een dagblad wat tegen het zere been van een militair kapitein Beijen was en een aanklacht werd ingediend, doch de aanklacht werd later weer ingetrokken. Ik heb niet kunnen vinden waar het om ging.

De weduwe Cecile Bieshaar-Boijer verbleef nog een aantal jaren te Madioen na de dood van haar echtgenoot en verhuisde terug naar haar geboortestad en familie aldaar te Semarang. In 1894 vertrok zij uit Semarang naar Nederland per Prinses Sophie en resideerde te Amsterdam/Rotterdam en Den Haag tot haar overlijden op 25 dec 1924 (1ste Kerstdag). Haar naam komt NIET voor in de online begraaflijst Nieuw Eijkenduynen. Maar die lijst is ook niet kompleet, jammer.

In 1904 doet zich iets voor waar ik niet helemaal uitkom en wel het volgende.

Uit de registers van een Haagse notaris van Straaten (Haags gemeente archief) staan 2 posten genoteerd:

 1. Post 1: op 1 okt 1904 Cornelis van der Bil aan de Nederlandse Hypotheek Bank te Amsterdam.
 2. Post 2: op 3 okt 1904 Cornelis van der Bil aan Cecile Elvira Dephine Boijer, weduwe van Antonius Johannes Bieshaar.
 3. Post 3: op 30 sept 1904 Pieter Jacobus van Drunen aan Cornelis van der Bil een hypotheek van 24000 gldns.

Kocht zij een huis? Met behulp van Cornelis van der Bil? Of samen?  Hadden zij een relatie? Waren zij familie of kennissen? Was zij financieel niet draagkrachtig genoeg en diende Cornelis van der Bil als borg? Of omgekeerd? Of stonden zij voor elkaar borg?

Hieronder, chronologisch, haar verblijf te Nederland:

 1. Op 4-3-1877 Europees verlof met echtgenoot komende uit Zutphen en resideert Ruysdaelkade 17 te Amsterdam.
 2. Op 6-6-1877 terug naar Indië met echtgenoot.

Woonadressen:

 1. Op 13-11-1900 Kruiskade 200 Rotterdam, inwonend bij C. van der Bil.
 2. Op 19-7-1902 Schietbaanlaan 19 Rotterdam, inwonend bij C. van der Bil.
 3. Op 18-7-1904 naar Den Haag van Loostraat 99. (Zie boven datums hypotheek)
 4. Op 18-10-1910 Den Haag van Loostraat 97. (Zie boven hypotheek datums)
 5. Op 28-7-1924 Den Haag Ieplaan 152 t/n C. van der Bil.
 6. Op 25-12-1924 Den Haag overleden.

Hoe het ook geweest was, moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven