Soepnel, P.V.

Hieronder het eenzame grafje van de kleine Pam Valentijn Soepnel

Omwille van de privacy van de familie Soepnel en mijn respect naar hen toe, doe ik hiernavolgend GEEN overige details met betrekking tot de genealogie van de familie openbaren. Wilt u uit hoofde van uw dorst naar kennis of pure nieuwsgierigheid meer weten, dan gelieve u zelf de familie op te sporen en hen te vragen om informatie.

De familienaam Soepnel is vrij bekend in de almanakken zowel in voormalig Indië alsmede Nederland; heden ten dage is op FB een aantal personen te vinden met de familienaam Soepnel. Dus m.i. geen lokale inheemse bewoner, zoals beweerd wordt door de webblog eigenaar/schrijver. Overleden te Redjosari. Dit graf is op foto 2 hierboven te zien, geheel apart gesitueerd. Althans heden ten dage dan anno 2020.

Redjosari was en is nog steeds een suiker fabriek.(District Magetan Madiun Ngawi). M.i. moet het graf van iemand (of diens ouders) geweest zijn die bindingen had met de/een suikerfabriek.

Toen ik enkele jaren gelden deze pagina opzette was ik er nog niet achter gekomen wie de begravene was. Een kind? Een mannelijk persoon of een vrouwelijk persoon? De naam PAM duidt op een vrouwspersoon, de naam Valentijn duidt weer op een manspersoon. Ik heb ook nog gezocht via de familienaam Valentijn, maar ook via die weg heb ik niets kunnen vinden. Ook niet via de familienaam Soepnel. Jammer.

Ik vermoed dat de begravene een kind is. Als ik naar de tekst onderaan kijk: “LEKKER .lape. PAM”,  dan kan ik er alleen van maken “LEKKER SLAPEN PAM” en zoiets zegt men gewoonlijk tegen een kind. En het formaat van het graf is ook niet het formaat voor een volwassene.

Ik meen te kunnen ontcijferen dat de overl. datum iets van 18-4-195… is maar de geboortedatum kan ik helemaal niet ontcijferen (wellicht iets van 1945??) , de geboorte plaats is SLAWI ergens in Midden Java in de buurt van TEGAL. En……… Slawi had 2 suikerfabrieken. Welke? Gelieve zelf te neuzen en te speuren. Voor mij een hoogstwaarschijnlijk bewijs, dat de familie Soepnel in elk geval iets te maken had met de suiker cultuur.

Aanvulling 13 dec 2019:

Dank zij een bezoek van een naast familielid (zuster) van de kleine Pam Valentijn aan deze website pagina, is mij duidelijk geworden dat de kleine Pam Valentijn Soepnel een helaas vroeg overleden zoontje was van de familie Soepnel en geen meisje. De kleine Pam Valentijn werd geboren op 25-3-1954 en de overlijdens datum is 18-4-1957 volgens mededeling van de familie. (Een overlijdens advertentie in een Haarlemse krant zegt echter, dat de overlijdens datum 15 april 1957 was.)

Ik mag mezelf gelukkig prijzen – uit hoofde van mijn streven om het oude Indië niet helemaal in de vergetelhoek van de kelders van Nederland te laten verdonkeremanen – dat de familie Soepnel mij een foto heeft verstrekt van het graf zoals het destijds was (Onderaan deze pagina in zwart wit)

Op deze originele foto blijkt de tekst als volgt te zijn, zoals ik boven al had geschreven: “LEKKER  LAPE  PAM”

De familie vermoed dat deze tekst een soort “kindertaaltje” geweest moet zijn, hetgeen ik moet beamen.

Voor het overige werd mij medegedeeld dat de binding met een suikerfabriek zoals door mij eerder vermoed, juist is. Met dank aan de familie voor deze waardevolle informatie. De suikerfabriek is Redjosari geweest, welke heden ten dage nog draait.

Wordt vervolgd – omdat op verzoek van de familie – pogingen in het werk worden gesteld om nieuwe foto’s van het graf en kerkhof te laten maken door een kennis van mij aldaar in Indonesia wonend en dit zal wegens drukte van/in de maand december 2019 pas op zijn vroegst in januari 2020 plaats kunnen vinden, zo God het wil.

Vervolg 12 jan 2020:

Inmiddels zijn er op 11 jan 2020 inderdaad nieuwe foto’s gemaakt van het grafje van de kleine Pam en de familie liet me weten, dat zij er heel blij en tevreden mee zijn. De fotografe was mevr. Nathallia Fidrawati, die de haar toebeelde opdracht naar behoren heeft vervuld.

Het was een behoorlijke reis van Modjokerto naar Madiun en de fotografe Nathallia Fidrawati heeft tevens pasarbloemen gestrooid op het graf. De hoeveelheid pasarbloemen was dusdanig groot, dat er op de overige graven ook bloemen gestrooid konden worden.

Ik heb toestemming gekregen van de familie Soepnel om enkele foto’s van het graf hier te mogen plaatsen, waarvoor veel dank. De foto’s zijn voorzien van het copyright van de familie en de naam van de fotografe Nathallia Fidrawati.

Tot slot hieronder een deel van het opschrift, zoals het er op 11 jan 2020 nog uitzag.

Einde aanvulling 11 jan 2020.

Hieronder een foto uit 2013:  7 jaren geleden. De natuur heeft gelukkig niet erg haar best gedaan. Het graf ziet er anno 2020 m.i. nog net zo gaaf uit.

Foto onder: Rechts onder nog net het graf van de kleine Pam te zien, bestrooid met pasarbloemen d.d. 11 jan 2020. Op de foto staat iemand met een wit T-shirt en natuurlijk zijn smartfoontje in de hand. Rechts van hem op de foto is een graftombe te zien en daarachter is ook nog net een graftombe te zien (Een klein beetje hoger dan het voorste graf). Dat achterste (hogere) graf – rood onderstreept – is van Mary Manuel.

Van de familie Soepnel kreeg ik tevens een foto van het graf destijds van de kleine Pam Valentijn en op die foto is tevens ook goed te zien, dat Pam niet alleen lag ten tijde van zijn begrafenis, zoals de situatie heden ten dage anno 2020 echter wel is…….. Met dank aan de familie Soepnel voor het verstrekken van de foto.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten en kleine Pam: je bent niet alleen, want vlakbij ligt tante Mary Manuel en zij waakt over jou….

Terug naar boven