Magelang – Sutopo


Maar geen foto’s van het kerkhof. Slechts enkele grafplaten die nu dienst doen als stoeptegels of tyafelsbladen en van sommige graven zijn de grafplaten verkocht (marmer).

De heer Chandra Gusta Wisnuwardana (= FaceBook naam) trekt er regelmatig op uit om uit hoofde van zijn interesse, foto’s te maken van “oudheidkundigheden” zoals deze graven bijvoorbeeld en schrijft er iets over op zijn weblog of op FaceBook.

En zo gebeurde dit ook met betrekking tot de grafplaten die hij vond op de Jl. Sutopo Magelang in de Kampung Kerkopan.(De Kerkhof wijk vrij vertaald, waar vroeger dit kerkhofje lag). Het oude kerkhofje ligt achter het kantoor van het district Cacaban aan de jl. Sutopo.


Op zijn Facebookpagina (de link werkt inmiddels niet meer) op 4 januari 2010,  schreef de heer Chandra Gusta Wisnuwardana iets over dit verloren kerkhofje en over de heer Paul Constant Bloys van Treslong Prins en diens werkzaamheden. In dit stukje haalde hij onder andere aan dat op dit kerkhofje ook gelegen was het graf van de heer Hermanus Gerlach. Echter plaatste hij geen foto van het graf of de resten ervan.

Wel schrijft hij dat de tekst op het graf van de heer Hermanus Gerlach als volgt luidde(luidt):

 “HIER RUST HERMANUS GERLACH, geboren te SOERACARTA op 4 mei 1800 – overl. te MAGELANG op1 okt 1839.”

De heer Wisnuwardana plaatste ook een foto uit een boek, waar ik echter niet wijs uit kom. Bedoelde hij met deze foto het graf van Hermanus Gerlach??? Het onderschrift bij deze foto luidt: Graftombes op Purmerend ( Bl 334 no. 6 & 9) Een bron heeft hij niet vermeld. …Maar bij mijn weten ligt de begraafplaats Purmerend op/bij het eiland Onrust. Ik vermoed dat de heer Wisnuwardana dit plaatje slechts als “decoratie” van zijn weblog heeft gebruikt.

Ter verduidelijking hieronder de bewuste foto:

Ik heb getracht iets meer te weten te komen over Hermanus Gerlach, doch dat werd letterlijk een lijdensweg tijdens het zoeken. En dat werd me een ietwat teveel, aangezien ik al veel tijd spendeer aan mijn “hobby” ter algemeen nut van dat oude voormalige Nederlands Indië.

Wat ik wel heb gevonden:

Onderstaande advertentie van de Wees- en Boedelkamer Magelang. Hermanus had in elk geval wel enkele bezittingen, gelet op de inhoud van de advertentie.

Hj was ook agent van de Weeskamer in 1831, zie scan hieronder:

Nog meer:

  • Volgens RA1818: Gehuwd J.C. De Lee te Semarang met H. Gerlach.
  • Volgens RA1886: Overleden Johanna Charlotta de Lee te Magelang op 10 sept 1885.
  • Volgens RA1887: Overleden Johanna Charlotta de Lee te Magelang (Kadoe) op 10 sept 1885.
  • Volgens BRP4 de scan hieronder: (welke dus ondersteunt de mededeling RA1818….J.C. de Lee gehuwd met H. Gerlach.)
  • Volgens doopboek Magelang: Geboren 24-2-1826 en gedoopt 19-2-1827 WALTERUS GERLACH, zoon van HERMANI GERLACH en PETRONELLA ELISABETHA VAN RHIJN. (RA1845 Overleden te Salatiga(nabij Semarang) PETERNELLA ELISABETH VAN RHIJN. )
  • Volgens doopboek Semarang: Geboren te Magelang 26-4-1827 en gedoopt te Semarang 31-12-1828, JOHANNA ELISABETH GERLACH, dochter van HERMANUS GERLACH en JOHANNA PETRONELLA VAN RHIJN.
  • Waren zij twee gezusters? Spreken we hier over de zelfde Hermanus Gerlach? Hoe zat het dan met zijn huwelijk met J.C. d’Lee? Gescheiden? Neen, want dan zou Charlotte zich in 1852 niet weduwe genoemd hebben. Of was er omstreeks die tijden een tweede Hermanus Gerlach. Als de eerste Hermanus huwde in 1817, dan kan de tweede Hermanus niet zijn zoon zijn. Die zou dan op zijn 10de al vader geworden moeten zijn. Een neefje misschien?
  • RA1815 zegt: Woonachtig te Semarang M. GERLACH, gepensioneerd en J.M. GERLACH gepensioneerd. Bedoelde Hermanus Gerlach noemde zich ook Hermanus Gerlach Mz. (Zoon van M. Gerlach?) J.M. Gerlach was Johan Michiel Gerlach, gepensioneerd kapitein Cavalerie in 1791)

Dan nog weer het volgende:

Op diverse genealogische websites verschijnt de naam van JOHANNA WILHELMINA D’ LEE (geboren 1798 en overleden 21-1-1883 oud 85 jaar), die gehuwd was met  MAGNUS JACOBSZ (overl. Semarang 9 maart 1875) .

Was zij een zuster van JOHANNA CHARLOTTA D’LEE ??? Waren zij dochters van JOHAN HENDRIK D’LEE die te Semarang overleed op 9 febr 1839? Hadden zij een broertje geheten JOHANNES HENDRIK D’LEE die te Semarang overleed op 28-8-1829?

Hoe het ook geweest was, moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven