Majalengka

Het kerkhof te Tjitjoeroek Madjalengka of liever gezegd:

CICURUG MAJALENGKA.

Ik heb de beelden “gepikt” van de  websites waar ik het url adres op de foto’s heb geplaats en helaas:  van de graven is weinig van over en wat er van over is, is totaal onbekend in de almanakken en aanverwante bronnen.

Zelf vermoed (let wel: VERMOED) ik, dat de nog bestaande graven, de “resten” zijn van graven van Ambonese soldaten. Mijn stelling is gebaseerd op het feit, dat er op één graf de naam SELANNO te lezen valt en de familie(s) SELANNO waren KNIL soldaten. Er waren meerdere graven, doch zoals gezegd: verrampeneerd door de bevolking ten eigen gebruik. Desondanks heb ik gemeend er hier op mijn site een pagina aan te wijden ter ere en respect van de overledenen en begravenen aldaar.

De ingang van het kerkhof toont de imposante poort met MEMENTO MORI (Gedenk te sterven of Denk aan het sterven.)

Een dergelijke grote toegangspoort moet erop duiden dat dit kerkhof wel groot geweest moet zijn. Ik heb totaal geen berichten in de oude kranten kunnen vinden over dit kerkhof. Vreemd.

 

De toegangspoort tot het oude kerkhof. Ik vraag me trouwens af wat in godesnaam die twee klappers bij de linker kolom doen? Zeker door iemand opgeraapt/geplukt en vergeten mee te nemen naar huis toe?

 

Hieronder enkele beelden van de verwaarloosde conditie van de graven. Duidelijk is te zien dat de naamplaten van marmer geroofd zijn.

 

Hieronder een graf met opschrift JELEHADE / JEGEHADE ??.  Ik heb me suf gezocht, maar niets gevonden. Onder de naam is nog een kleine R gebeiteld. Dan ook nog het jaartal 1912? Zou dat het overlijdensjaar geweest zijn? Of zouden het initialen zijn: J(e) G(e) Hade(r) ?

In Semarang woonde in de jaren 1850 een familie genaamd HADER. (Kind Anna Paulina Hader overleden 27-9-1856 RA1858).

 

Meer foto’s onder (Het originele filmpje kan men op Youtube bekijken):

Geen verklaringen erbij, slechts beelden over wat ooit eens was. De graven zijn dusdanig onherkenbaar dat ik onmogelijk iets terug kon vinden in de beschikbare bronnen. Sommige graven zijn wel voorzien van namen doch deze kan ik nergens terugvinden.

De begravenen zijn afkomstig uit alle lagen van de bewoners destijds: burgers in de cultuur werkzaam of in welke branch dan ook, maar ook onbekende huurlingen van de KNIL afkomstig uit de Molukken en Menado.

Volgens de register almanakken zijn veelvuldig de Europese (Duitsland) namen terug te vinden; veelal ook geboren te Pandeglang en overleden/begraven te Madjalengka.

Wat me nog opvalt is het volgende:

De totaal of bijna totaal vergane graven zijn ontdaan van de dure grafplaten en deze zullen wel van de gegoede burgerij geweest zijn.

De graven waarvan de namen nog enigszins herkenbaar zijn, hebben grafopschriften die op zeer eenvoudige wijze zijn aangebracht. Ik vermoed dat deze graven van KNIL militairen en of verwanten zijn, want de KNIL betaalde geen denderende salarissen uit.

Hoe het ook geweest was: Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Ook zal ooit t.z.t. dit kerkhof verdwenen zijn wegens bebouwing of uitbreiding van de durpen of wellicht dat de tand des tijds zijn werk volledig heeft afgemaakt.

Moge de overledenen hun eeuwige vrede hebben.

 

Terug naar boven