Manado


Het kerkhof aan de Jalan Arie Lasut in de stad MANADO Sulawesi (Celebes).

Volgens een krantenbericht uit Delpher 1938 werd er een RK kerkhof gebouwd en in gebruik genomen en destijds lag dit kerkhof buiten de grenzen van de stad Menado en zou het bestuur van de stad alles gaan centraliseren, want (volgens bericht) waren er in Menado 58 kerkhoven !!!! Ik weet niet of dit genoemd aantal klopte met de waarheid. Journalisten willen wel eens bezijden de waarheid schrijven.

In elk geval zeggen de mij ter beschikking staande almanakken en Ind.Navorsers dat er 2 kerkhoven zijn, te weten:

  1. BRP6 Het oude kerkhof voor Europeanen met 130 genoemde grafopschriften en
  2. BRP6 Het nieuwe kerkhof voor Europeanen WAOUWASSA met 16 genoemde grafopschriften. Deze zijn samengesteld door BvTP en kunnen de aantallen dus na tijdstip van samenstelling vermeerderd zijn.

Ik heb getracht na te gaan wat de nieuwe naam voor WAOUWASSA is en ben er niet uitgekomen.

Via Google View en naspeuringen ben ik op het spoor gekomen van het kerkhof aan de Jl. Arie Lasut en heb enkele beelden gescreend waarvan hieronder akte. Helaas verschaft Google View niet de mogelijkheid om in te zoomen op enkele graven, zodat ik ook geen herkenningspunten heb. Het is mij derhalve onbekend welk kerkhof dit vroeger was.

Extra info:

de Jl. Arie Lasut is vernoemd naar de Indonesische Vrijheidsheld ARIE FREDERIK LASUT, geboren 6-7-1918 en overleden 17-5-1949.

Als ik de luchtfoto van het kerkhof bekijk EN enkele beelden van bijna vergane graven, dan vermoed ik zeer waarschijnlijk, dat het kerkhof aan de Jalan Arie Lasut het oude kerkhof moet zijn, zoals genoemd in de BRP 6 met 130 begravenen. Alles bij elkaar (op de luchtfoto zichtbaar en onder de bomen onzichtbaar) zijn het er wel zeker een behoorlijk aantal graven en ik hou er rekening mee dat er wellicht enkele graven ook vergaan zijn.)

In de BRP6 kunt u de namen terugvinden van de 130 begravenen alhier.

Hieronder een serie foto’s van het kerkhof alsmede de locatie van het kerkhof.

Hieronder de zogeheten officiële ingang, rechts geel gebouw is een politie kantoor. Gaat men echter de links ernaast gelegen zijtraat Jl A.Lasut 4 in, dan kan men zo vanaf de straatzijde het kerkhof inlopen.

Foto’s onder zijn genomen vanuit de Jl. A.Lasut 4, de zijstraat van de hoofdweg  Jl. A. Lasut.(Op de foto heb ik abusievelijk Jl. Lasit genoteerd. Dit moet natuurlijk Jl. Lasut zijn

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven