Brien ‘O, A.F.

Het graf van ARNOLD FRANCOIS O’BRIEN.

Hij was gehuwd met mevr. ANNIE ASWIAN, die te Dordrecht overleed in 2014. Zij moet tussen 1960 en 1964 naar Nederland vertrokken zijn, aangezien zij genaturaliseerd werd op 15 dec 1964 te Dordrecht. (Naturalisaties De Calonne)

De heer O’Brien was één der Zuid Afrikanen (na de Boerenoorlog) die later naar Indië gingen en die de boerderij runden Vrijheidslust, behalve de heer O’Brien. Hij werd administrateur op diverse plantages in de Preanger.

Mevr. Annie O’Brien geboren Aswian maakte lange reizen mee in haar leven: Geboren in de Preanger West Java, dan naar Nieuw Guinea om een nieuwe toekomst te vinden met haar gezin en van daaruit naar Nederland om alhier haar eeuwige rust en vrede te vinden. Zij rust uit vlakbij waar ik woon. Met de a.s. Kerst 2021 een kaarsje voor u mevr. O’Brien en uw echtgenoot ver van u vandaan in de tropen.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven