Schultz, B.P.

Twee naast elkaar en gelijkende graven van:

BERNARD PIETER SCHULTZ en ADRIANUS SEVERIJN.

BERNARD PIETER SCHULTZ werd geboren 24-7-1883 te Wonogiri Soerakarta (RA1884) en huwde EMILLE SMITH te Solo op 15 maart 1913 (RA1914). Datum overlijden vrijwel onleesbaar en na rectificatie met speciale software meen ik te ontcijferen dat er 2-2-1951 staat, hetgeen door de website Stamboom Smith op geneaologie online wordt bevestigd want die zegt dat hij was overleden op 2 febr 1951.

Bernard was een zoon van Willem August Schultz en Johanna Paulina Sophia Nolten. (Stamboom Smith).

Emille werd te Klaten Soerakarta erkend op 24 okt 1883 en zij overleed te Asten op 22 okt 1967. Zij was een dochter van August Johannes Nicolaas Smith en Raden Nganten Gendook (Stamboom Smith en Openarch.nl spreekt alleen over N.N. Gendook). Raden Nganten is een adelijke titel maar de naam Gendook duidt op niet adelijk. Ik spreek niet mijn twijfels uit doch bemerk slechts.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven