Vreede, H.

Het graf van HENRI VREEDE.

Volgens RA 1893 werd hij hij geboren op 25 juli 1892 te Pati Japara. (Graf zegt 20 juli 1892)

Hij huwde te Batavia op 22 nov 1917 (RA1919) met THERESE MARIA BURSSENS (geb Tamiang Sumatra 1-6-1900 – RA1902) en zij had een broer geheten L.K. Burssens die overleed te Weltevreden op 11 okt 1922 (Adv Nieuws van de Dag 12 okt 1922).

Therese Maria Vreede geb. Burssens overleed te Dordrecht en is aldaar ook begraven. Haar graf zegt: Geb. 29 aug 1900 terwijl de register almanak zegt geb. 1 juni 1900.

Register almanak geeft aan als naam THERESE en het graf zegt Theresia.

Circa 14000 kilometers liggen tussen hun beider graven in, maar zij zijn in de hemelse oorden toch bij elkaar.

Mijn eer en respect voor hen beiden en voor hen met de a.s. kerst 2021 een kaarsje zodat zij Licht in de duisternis hebben.

Een zoon van het echtpaar Vreede-Burssens schreef in de Moesson 1982 een mooie ode voor/over  zijn ouders, onder de schuilnaam Tjendol.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven