Mendut

Het kerkhofje van de RK-missie van MENDOET in de bestuurslaag van Magelang en het ligt ergens middenin de akkers.

Zie kaart hieronder:

Volgens GHG3Graf liggen er drie graven, maar beelden van het kerkhof tonen meerdere oudere graven, buiten de graven die recentelijk zijn gedolven. Want het kerkhof is nog steeds in gebruik. Zie foto eronder en ik heb helaas geen gedetailleerde foto’s om te zien wie er nog meer liggen.

Van zuster Maria Jucunda, Hendrika Antonia Kievietsbosch heb ik helaas geen verdere gegevens noch een foto van het graf. Haar overlijden werd niet vermeld in de almanakken. Evenmin wordt haar geboorte in de Nederlandse bronnen niet gemeld. De familienaam Kievietsbosch/ Kievitsbosch komt veelvuldig voor in Overijssel.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven