Dik, L.J.

Het graf van Louisa Johanna Dik te Meteseh.

De overl.adv. van mevr de wed. Louisa Dik geboren van Trappe gehuwd op 4-7-1862 Semarang met Pieter Dik. Hun dochter was Louisa Johanna Dik gehuwd met Pieter Alidinus Taylor. (Zij huwden 29-11-1888 te Semarang). Voor de overige namen kan men terecht op Roosjeroos en ziet men wie wie is.

Advertentie hierboven:

De heer Karel Theodoor Olt was hoofdambtenaar NISM en overleed op 49-jarige leeftijd op 6 juli 1899 te Semarang. Was gehuwd met Colette van Trappe (zuster van Louise). Trad in 1875 in dienst van de NISM en werkte zich door keihard te werken naar de top. Hij had in totaal 30 jaren van zijn leven aan Indië gegeven.

Josephine Johanna van Trappe (zuster van Lopuisa) was gehuwd met Diederik Franciscus Arnold.

A.A. van Trappe was Albert Alexander van Trappe (broer van Louisa) die gehuwd was met Elisabeth/Djienah.

Ph. van Trappe was Philip van Trappe (broer van Louisa) en gehuwd met Helena/Oemboek.

Het graf van mevr. Louisa Johanna Dik gehuwd met Pieter Alidanus Taylor gelegen naast het graf van Elize Melanie Taylor gehuwd met E. van Kervel.

 

Nog een zeer triest gegeven over de familie van Trappe.

Louis van Trappe had een wagenfabriek/verhuurderij en paarden en stallen en 7 huizen in totaal + de gebouwen en stallen, verdeeld over 3 stukken land. Hij was gehuwd met Helena Johanna Rubrecht. (De RA 1843 zegt: Gehuwd Louis van Trappe met Helena Johanna Rubrikt.)

  • Na zijn overlijden dreef de weduwe van Trappe de zaak voort met hulp van de heer Pieter Dik haar schoonzoon en hij werd generale gemachtigde van de weduwe L. van Trappe per 18 juli 1862. (Huwelijk Pieter Dik met Louisa van Trappe op 4 juli 1862.)
  • Per 16 jan 1865 werd zijn procuratie met onderling goedvinden ingetrokken. De zaken gingen slecht om één of andere reden.
  • Per 26 jan 1866 werd Pieter Dik failliet verklaard, handelende onder de naam van Van Trappe en Co. De weduwe Louise van Trappe-Rubecht werd in februari 1866 onder curatele gesteld.
  • Per 16 april 1866 werden de bezittingen van de familie van Trappe geveild. (Zie advertentie onder.)
  • Op 14 aug 1868 overleed de heer Pieter Dik op 33-jarige leeftijd. Ik vermoed dat de zorgen hem teveel werden.
  • Een zeer trieste gebeurtenis in het leven van de familie.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven