Taylor, J.P.A.

Foto onder: de heer J.P.A. Taylor. Ik heb verder niets meer kunnen vinden over de heer Taylor als slechts dat hij in de almanakken wordt genoemd als machinist op de SF Barongan. James Pieter Allen?

Febr 1933 vertrekt hij van Barongan weg.

In de oorlog gestorven en zijn graf werd verzorgd door??? Wanneer was hij geboren??? Gehuwd?? Nazaten??? Een simpele grafplaat slechts doet de wereld aan hem denken.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven