Marshall, mw.

Van links naar rechts 3 graven, dan het opbaarbed van de overledene en dan rechts nog een graf en van dit graf heb ik hieronder een uitvergroting gemaakt.

Tekst na uitvergroting:

HIER RUST DE GELIEFDE MOEDER / VAN / MIJNE KINDEREN / OVERLEDEN / TE BRADJAN  17 JULI 1906 / F.O. MARSHALL JR /

/ ster in halve maan /

EN MIJN TWEEDE LIEVE / DOCHTER / MARIETJE / OVERLEDEN 1 JAN 1922  

Op de kopse kant van de graven van links naar rechts in elk geval een soort blok met kruizen. Het derde graf van links toont geen kruis of wat er ook op zat. Het graf rechts toont ook een zelfde blok echter voorzien van een Muslim herdenkingsplaat of iets dergelijks.

Ik kan het niet thuis brengen waarom het symbool “ster in liggende halve maan” gebruikt wordt en tevens een extra kolom met Arabische teksten. Was zijn echtgenote een Muslima?

Wie Augustina Marshall was, wanneer geboren etc., is mij onbekend.

Zou hun vader FRANCOIS (dus NIET Francis) Ord Marchall geweest zijn? Volgens eerste bijregister film 1592416 overleden 1 april 1934 te Solo, geboren Kendal 31 okt 1869 erkend, oud 65 jaar, zoon van Thomas Marshal en de Inlandse vrouw PATINAH. ?

Zie verder ook de pagina over de dames E. Marshall en Ch. Marshall. Op deze pagina heb ik ook getracht iets meer te weten te komen over de familie Marshall te Bradjan.

Ter extra info heb ik hieronder een tweetal scans geplaatst, afkomstig uit de Ind.Nav. en de almanak.

Zou de hieronder genoemde Francis Ord Marshall geboren Boyolali 31 okt 1869 dezelfde zijn als F. Ord Marshall die de tekst ondertekende op het graf van zijn echtgenote en ook de vader is van Marietje?

Eventuele geïnteresseerden moge hun bevindingen eruit halen. Ik heb me er verder niet in verdiept.

Bron Boek IGV pag 130. Zie onder, te verkrijgen door geïnteresseerden bij het IGV en de screenshot is van het IGV.

Einde aanvulling.

In elk geval: moge de begravenen hun eeuwige vrede hebben.

Terug naar boven