Kruijt, A.

Het graf van Ary KRUIJT, ZENDELINGSLERAAR.

Zijn vader Johannes Kuijt werd geboren te Den Haag op 18 maart 1835 en stierf 3 juni 1918 te Mojowarno. (RA 1919.) Op de grafplaat is nog heel duidelijk te herkennen het woord “juni”.  Hij huwde juff. Dorothea Johanna van der Linden te Soerabaja op 30 aug 1859 en uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

Één van zijn kinderen was de oudste en zoon ARIJ KRUIJT geboren op 13 juli 1860 te Semarang en overleden te Mojowarno op 13 april 1916, exact op zijn huwelijksdag met zijn tweede echtgenote. Ary werd in navolging van zijn vader eveneens zendingsleraar. Hij huwde 1) Constantia Maria Rooker op 30 april 1885 te Tondano (RA1886) en 2) Anna Pijsel op 13 april 1909. Ik moet bemerken dat de RA 1886 NIET correct is wat betreft de naam ROOKER, want op de website van de universiteit van Utrecht kan men de genealogie van de familie Kruijt downloaden waarin één en ander duidelijk uit de doeken wordt gedaan. RA 1886 zegt namelijk POOKER.

De heer Lengkong Sanggar Ginaris attenteerde me op het boek “Van zendelingarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java” geschreven door de heer C.W. Nortier (zie advertentie overlijden Adriaan Nortier) en uit welk boek ik de volgende foto’s heb overgenomen, waarvoor dank.

Moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven