Hansen, O.C.H.

het graf van mevr. Olga Catharina Helene Hansen gehuwd met de heer Theodorus Johannes Alexander Boers. (Zijn tweede echtgenote)

Het is niet de bedoeling dat ik hier het hele hebben en houwen van de familie Boers-Hansen uit de doeken ga doen, want over de heer Th. J.A. Boers is enorm veel te vinden op het net. Zie bijvoorbeeld de publikatie van de heer ir. H. van der Woude. In het KITLV zijn trouwens ook nog veel foto’s te vinden over het gezin van de heer Th. Boers en zijn eerste echtgenote en de kinderen hieruit geboren. Via DEZE link is het levensverhaal van de heer Theodorus Boers te lezen (de heer ir Hans R. v.d. Woude is de kleinzoon van overste Th. Boers).

Hiernavolgend slechts summiere details over mevr. Olga Boers-Hansen.

Hier rust mijn lieve vrouw Olga Boers-Hansen. Geb. 29 mei 1902 te Bussum. Overl.6 juni 1933. Zij ruste in vrede.

Olga Hansen heette voluit Olga Catharina Helene Hansen en was de dochter van Hendrik Hansen en Wilhelmina Henriette Julia Olga Scharbau. (Vader Hendrik was de zoon van Philippus Carel Cornelis Hansen – koffie planter, assuradeur en schrijver van 4 tendens romans- zie onder.)

Theodorus Johannes Alexander Boers was de zoon van Albert Boers en Susanna Wilhelmina Sophia Hoedt. Hij werd geboren te Makassar op 21-1-1890 en overleed Kuningan 6 dec 1947 in een hinderlaag tijdens een militaire actie. Hij was Overste/Lt. Kol. Hij was 1) gehuwd en gescheiden met/van Maria Josephine van der Grinten. Het huwelijk vond plaats te Den Haag op 16 febr 1916 en de scheiding moet plaats hebben gevonden vóór 1932, aangezien Maria Josephine in 1932 hertrouwde met Eduard Rudolph Wilderink.

Olga Ch. H. Hansen studeerde te Nederland voor onderwijzeres, was al deels werkzaam in Nederland als onderwijzeres en vertrok naar Indië in mei 1928 alwaar zij als onderwijzeres op de MULO te werk werd gesteld. Zij huwde met de heer Boers te Padang op 1-4-1931

Het korte huwelijk tussen Olga Hansen en Theodorus Boers kende vele tragische en verdrietige tegenslagen, want:

  1. Op 20 juni 1932 overleed Olga’s vader.
  2. Op 06 juni 1933 overleed Olga zelf wegens een ziekte (krantenbericht)
  3. Op 27 juli 1933 overleed Olga’s moeder.

Hieronder de huwelijksafkondiging te Duitsland van de ouders van Olga Hansen. In de advertentie worden de namen van de familieleden vermeld. (Voor genealogen, die toevallig voorbij vliegen op deze pagina.)

Olga’s opa was Philippus Carel Cornelis Hansen, een voormalig koffieplanter te Java en later romanschrijver onder pseudoniem BOEKA. (Openen.). Was ook assuradeur, gelijk later zijn zoon Hendrik zou zijn. (= Olga’s vader)


Boeka

Pseudoniem van Philippus Carel Cornelis Hansen, Nederlands romanschrijver (Amsterdam 26.5.1867 – Den Haag 6.10.1930). Over zijn leven is weinig bekend. Werkte een aantal jaren als koffieplanter op Midden-Java en leerde daar de slechte economische en sociale toestand van de bevolking kennen. Na terugkeer in Nederland (1897) schreef hij een viertal tendensromans die behalve een aanklacht tegen het Nederlandse koloniale beleid een groot aantal praktische suggesties tot hervormingen bevatten. Daarnaast publiceerde hij hierover in De Amsterdammer en De Indische Gids.

Boeka’s werk vormt een belangrijke bron voor de kennis van de Javaanse samenleving aan het eind van de 19de eeuw


Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven