Blumenthal, E.

Emmy Bronsdijk geboren Blumenthal. Geboren 29 mei 1921 te Batavia en overleden SoengaiLiat (Pangkalpinang) 24 okt 1946. (Zij zal waarschijnlijk in een kamp – Tjideng ??? – samen met haar moeder gezeten hebben, doch kan niets vinden.)

De overlijdensadvertentiegeplaatst door de weduwnaar echtgenoot en de weduwe Adeleidje Johanna Blumenthal geboren Hus. Haar vader was Erich Blumenthal en eigenaar van Blumenthal & Co te Medan. Hij overleed op 48-jarige leeftijd aan een hartaanval op 2 juli 1941 en in december 1941 verhuisde de weduwe naar Batavia Laan Trivelli nr. 5

Haar weduwnaar B.C. Bronsdijk hertrouwde met  mevr. M.E.A. v.d. Merendonk. Zij was een dochter van J.C.F. v.d. Merendonk en F.W. Tieken. Haar vader overleed enkele maanden na het huwelijk van zijn dochter op 21 aug 1954. Hij had een architectenbureau en was ook Bouwkundig adviseur en medewerker van de Nationale Handelsbank n.v. te Surabaya. In 1937 woonde het gezin v.d. Merendonk in de Daendelstraat 93 te Soerabaja.

Moge zij eeuwige rust en vrede hebben.

Terug naar boven