Ehrencron, I.M.

Hieronder: Het graf van Irene Mathilde Ehrencron gehuwd met L.L.H.R. Scipio Blüme te Batavia op 25 nov 1903 en zijn volledige naam was Lodewijk Leonardus Hubertus Richard Scipio Blüme.

Irene Mathilde Ehrencron behoorde tot de familietak Ehrencron die familie relaties had met de families BROHET, von RANZOW, POLACK. Haar broers waren Ferdinand George Johannes (gehuwd met Polack), Theodoor Adolf (gehuwd met Brohet). Haar moeder was Mathilde von Ranzow en haar vader Adriaan Jacobus Ehrencron. De voorvader Ehrencron was afkomstig uit een bemiddelde Deense familie.

Met betrekking tot haar man L.L.H.R. Scipio Blume nog het volgende. Hij was notaris onder andere te Magelang , lid van de gemeenteraad Magelang en had een perceel met huis te Magelang dat door de gemeente Magelang werd aangekocht (!!!!) en hield vriendschappelijke en zakelijke relaties met notaris C.P.A. Boelen te Magelang en deze laatste was een oudoom van me.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven