Reudler, M.F.

Men vind er ook een telg van een andere welbekende nobele Nederlandse familie, te weten:

MAURITS FLORENS REUDLER.

Een simpele tekst: MAURITS FLORENS REUDLER OVERLEDEN 4 MEI 1886.

Woonde het echtpaar REUDLER BARRET dan zowel in Batavia alsmede Penang? (Zijn echtgenote Barret was Engelse, dus waarschijnlijk zal mijn suggestie wel waar zijn).

 

Ik heb niet veel kunnen vinden over zijn werkzaamheden.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven