Boers, H.Th.

Het graf CB114 op het kerkhof Peneleh. HENRIETTE THEODORA BOERS – bijgelegd.

(En ik verwijs hierbij naar de pagina Graf B 2337 waar enkele familieleden Boers rusten.)

Wil men echter zowat alle familieleden Boers (van bedoelde tak) weten, dan dient men de volgende graven erbij te betrekken:

(Graf 110, Graf 358, Graf B953, Graf 1043 en Graf B2237).

In dit graf rusten volgens grafplaat:

HENDRIK WILLEM BOERS….ALIDA MARIA CATHARINA BOERS….HENDRIKUS JACOBUS ALBERTUS RIJNTJES.

Bijgelegd werden (dus niet vermeld op grafplaat): Alida Cornelia Boers, Christina Theodora Maass, Henrietta Theodora Boers en de wed. Frederika Johanna Rijntjes geb. Pauli

Ad 1) Henricus Wilhelmus Boers (*27 dec 1826 Oenarang en + 7-1-1857 Surabaya) huwde 24-6-1848 te Surabaya met Elisabeth Maria Cornelia Jaquet (*15-5-1832 Kedoe Magelang en +8-10-1907 Surabaya). Zijn ouders waren: Petrus Hendricus Boers en de vrije onchristelijke vrouw Alida. Haar ouders waren David Jan Jaquet en de vrije onchristelijke vrouw Louisa. Louisa stierf jong en David Jan huwde Anna Mandersloot te Semarang op 16 juli 1848, circa een maand later dan zijn dochter. Hieruit een zoon David Jan Gerrit die ook militair werd.

Begraafregister zegt: Oud 34 jaar tijdens overlijden. BRP15 zegt: oud ruim 30 jaar net als grafopschrift.

Ad 2) Alida Maria Catharina Boers: echtgenote van Petrus Hendricus Boers en moeder van Henricus Wilhelmus ad 1)

Ad 3) Hendrikus Jacobus Albertus Rijntjes was gehuwd met Elisabeth Christina Maria Kivit te Soerabaja op 27-3-1894. Hij was een zoon van Hendrikus Jacobus Rijntjes die op 2-5-1867 te Pasoeroean huwde met Frederika Johanna Pauli en zij werd bijgelegd in het graf – zie ad 4) van de bijgelegden.

De bijgelegden:

1) Alida Cornelia Boers, dochter van Petrus Hendrik David Nicolaas Boers.(1852-1885), die huwde met Christina Theodora Maass op 20-1-1875 te Surabaya. Kinderen hieruit: 1) Alida Cornelia Boers *1875 +1875 en 2) Henriette Theodora Boers *1876 +1879. Christina overleed bij/na geboorte dochter op 28-10-1876. Ouders van Christina Theodora Maass waren: Jacobi Joannes Frederici Maass en Satina.

2) Christina Theodora Maass, huwde met Petrus Hendricus David Nicolacuse (Nicolaas) Boers (=begr in B1043), moeder van Alida Cornelia en Henriette Theodora.

3) Henriette Theodora Boers, zuster van Alida Cornelia hierboven.

4) Frederika Johanna Rijntjes geb Pauli – zie ad 3) begravenen hierboven.

Moge de kleine Henriette in alle eeuwigheid in vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven