Badart, A.

Het graf te Peneleh van ANDRIES BADART. (En niet BODART zoals de BRP zegt.)

Hij was een jong gestorven babytje uit ouders ANDRIES BADART en GEORGINE NEIJMAN (dochter van Josephine Caroline Cramer en Oscar Emile Marie Neijman).

Vader (van de kleine Andries en eveneens geheten) ANDRIES BADART was op jonge leeftijd getuige van de moord op zijn vader door een kippenverkoper wegens een openstaande rekening van de levering van kippen en eenden aan de familie Badart. De moeder van Andries Badart (vader van het begraven kindje Andries) werd eveneens zwaar gewond tijdens deze moordpartij maar overleefde en vertrok later naar Singapore en liet vader Andries achter die in het weeshuis Semarang terecht kwam. (Bron: Diverse artikelen in Delpher.nl en zoeken op naam BADART). Georgine Neijman werd geboren te Soerabaja op 2-2-1897 en overleed te Soerabaja op 9-10-1939. (Zie RA’s). Haar huwelijk met Andries Badart wordt in de RA1917 gemeld als dat zij heette GEORGINE BADART gehuwd met ANDRIES BADART te Soerabaja.

Melding BS huwelijk Badart en Neijman.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven