Bayer, F.J.H.

Grafnummer onbekend: Hier ligt het stoffelijk overschot van den Weledelgeboren heer F.J.H. Bayer, Ridder Orde van de Nederlandse Leeuw. Geboren te Aken den 4 Juli 1807 en gestorven te Soerabaya den 12den januari 1879. Bijgevoegd het teken van de Vrijmetselarij. (Rode cirkel.)

De heer Frans Jacob Hubert Bayer was directeur van de fabriek PHOENIX te Soerabaja. (Niet te verwarren met de heer Frans Jacob Hubert Bayer uit *Den Haag/+Utrecht.) Hij was privé ondernemer en leverancier van de Marine en het leger te Ned. Indië. (Na PHOENIX richtte hij de VOLHARDING op, welke onderdelen aan de suikerindustrie leverde. Zijn Constructiewinkel was gesitueerd aan de Werfstraat- juist ja, waar de beruchte  gevangenis is gesitueerd. Zelf woonde hij in Undaan.

Zie hieronder een uittreksel uit Pérégrinations Javanaises.

In graf B119 ligt mevr. E. Bayer – geboren Hornoff.

De families Doornik en Schenck zijn gerelateerd.

Frans Jacob Hubert Bayer werd ook wel de “IJzerkoning” genoemd (zie ook het boek van Denys Lombard in welke hij vermeld wordt).

Graf Bayer ©Tjok Mas 2014
Terug naar boven