Bergh de, D.A.

Het kerkhof PENELEH met het graf B 284 van Dirk Adrianus de Bergh. Hij heeft slechts 12 uur geleefd.

Foto graf hieronder gedateerd febr 2021, dus vrij recentelijk nog.

Uit de IGV publicaties:

Ter aanvulling van de info hieronder een scan van de website Driessen.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven