Binkhuijsen, M.M.C.

Bij het nagaan heb ik de volgende namen betrokken:

BINKHUIJSEN, BINKHUYSEN, BINKHUIJZEN en BINKHYZEN.

Uit de BRP 12:

Eerst een foto van het graf anno 2019. Na een opknapbeurt door de gemeente Surabaya onder het mom van “Cagar Budaya, Hoera we hebben een paar potten verf gekregen en vooral veel goudverf….” – een foto anno okt 2021.

Hieronder een stuk genealogie geplukt van een genealogische website (met bronvermelding).

Aanvullend volgens genealogie scan hieronder:

Volgens scan hun dochter Laura overleed op 39-jarige leeftijd 19-10-1924 te Buitenzorg (RA akte 28 filmnummer 1148253. Is niet vermeld door de webmaster op de scan hieronder.)….MAAR bij mijn weten was LAURA NIET hun dochter, want Laura werd geboren te Batavia op 30 sept 1885 en volgens de BS Soerabajaasch Handelsblad 3 okt 1885 werd te Soerabaja geboren in de week 27 sept/3 okt 1885 een ZOON en volgens de RA 1886 werd geboren te SOERABAJA hun zoon FRANCOIS op 26 sept 1885. Dus vroeg Piet Klus?…..

De ouders van Maria Magdalena Constantina Paulus waren: Constans Paulus en Aaltje Maria van der Mull. (RA akte 51 film 1357858). Hier wordt weer de naam BINKHUYSEN gebruikt.

Akte 232 film 1357858 meldt dat de moeder van Frederik Willem Nicolaas heette THEODORA WILHELMINA VERSLUIS. (in afwijking van de scan)

In de scan hierboven hun NIET genoemde zoon Francois.

Uit de Roosjeroos de melding van overlijden van zoon FRANCOIS. Ik heb in de OGS geen files ontdekt die zijn overlijden of andere info melden . Hij overleed juni 1945 te Malang en de oorlog was nog gaande. In kamp overleden? Ziekenhuis?

Ik ga verder met de scan van de website van stamboom Droste hierboven wat betreft de genoteerde kinderen:

De eerstgeboren zoon ALBERTUS NICOLAAS BINKHUIJSEN geb. 7 jan 1875 te Pasoeroean. Hij was em. Ind. Predikant en overleed 1 mei 1961 te Almelo. Zijn echtgenote overleed 1959 te Almelo. (Bron kranten Delpher).

Het derde kind en tevens de tweede zoon JAN CONSTANS NICOLAAS BINKHUIJSEN die geboren werd 15 dec 1877 volgens RA1879 te Soerabaja. In het archief OGS/NA is zijn dossier te vinden, want hij was oorlogsslachtoffer en in dit dossier spreekt men over de geboorte datum 15 dec 1878 en hij was van beroep Planter. (Oorspronkelijk meldt de OGS eveneens als geb. datum 15 dec 1877 doch schrapt deze datum en maakt er 1878 van. Waarom??)

Hij werd oorlogsslachtoffer en in het dossier meldt men diverse datums van overlijden: Tjimahi 28 april 1944 maar ook dec 1945. Ook zijn naam wordt gemeld als BINKHUYSEN. Ook plaats van overlijden verschilt. (Bandung en Tjimahi).

 

Mind: Ik dien slechts als doorgeefluik van de info die ik gevonden heb en mijn mening hierin is niet van belang. Alle betrokkenen hebben recht op alle informatie, goed of fout maakt niets uit.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven