Boers. C.A.C.W.

Iets over:

CONSTANTIJN ALEXANDER CESAR WILLEM BOERS,

veelal meer bekend als WILLEM BOERS en Peneleh kerkhof.

En tevens ermee in verband staand:

 • De Benauwde Steeg (Nu Jl. Prenjak)
 • en Kajoon (Kayoen) en nog steeds zo hetende de Jl Kayon.

Met dank aan JOHN MIEROP, die mij via het toezenden van enkele gegevens (aangifte overlijden Cores de Vries door Willem Boers) op het idee bracht om toch maar wat dieper in Willem’s historie te duiken. Uit hoofde van mijn eigen genealogie, had ik destijds al wat info over Willem verzameld, doch mij er verder niet in verdiept. Want dat zou ik wel eens op een later tijdstip doen, had niet zo’n haast. Is geen familie, dus soedah laat maar voorlopig. Maar ergens vond ik het wel interessant genoeg (uit hoofde van de familienaam Boers) wie Willem dan wel was.


Bronnen: Register almanakken, Begraaf- en Doopboeken Peneleh via Krancher dot com, IGV en INN, kranten www.kb.nl en overige internetsites met betrekking tot genealogie. (De laatstgenoemde bronnen zijn niet veelvuldig te vinden….) Dank voor beschikbaarheid bronnen.

 

Henricus Wilhelmus Boers (*27 dec 1826 Oenarang en + 7-1-1857 Surabaya) huwde 24-6-1848 te Surabaya met Elisabeth Maria Cornelia Jaquet (*15-5-1832 Kedoe Magelang en +8-10-1907 Surabaya). Zijn ouders waren: Petrus Hendricus Boers en de vrije onchristelijke vrouw Alida. Haar ouders waren David Jan Jaquet en de vrije onchristelijke vrouw Louisa. Louisa stierf jong en David Jan huwde Anna Mandersloot te Semarang op 16 juli 1848, circa een maand later dan zijn dochter. Hieruit een zoon David Jan Gerrit die ook militair werd.

Uit huwelijk van Henricus Wilhelmus en Elisabeth Maria Cornelia de volgende kinderen.

 1. Pieter (Petrus) Hendrik David Boers *16-9-1848 +29-7-1851. Peneleh graf 358.
 2. Maria Petronella Henrica Carolina Boers *1-8-1850 Surabaya +28-11-1901. Peneleh graf B953 samen met echtgenoot Johannes Franciscus Anthonius Kivit (*16-7-1848 Amsterdam +19-10-1882 Surabaya)
 3. Petrus Hendrik David Nicolaas Boers *1-10-1852 Surabaya +21-3-1885 te Surabaya. Peneleh graf B1043 samen met zijn moeder Elisabeth.
 4. Henricus Wilhelmus Boers *1-7-1857 en +28-7-1858 te Surabaya. Peneleh graf 110
 5. Constantijn Alexander Cesar Willem Boers *7-5-1855 +3-12-1910 te Surabaya. Peneleh graf B2337 samen met zijn schoonmoeder Agnes Maria Steijnen (1824 Adam – 1897 Surabaya)

Uit een relatie van Elisabeth Maria Cornelia Jaquet met N.N. na de dood van haar echtgenoot Henricus Wilhelmus Boers de volgende kinderen. (Volgens doop- en begraafregisters Peneleh.)

  1. Deodata (Diodita) Ulrica Jaquet (tweeling met Louise). *28-1-1865  +3-2-1904. Zij huwde Henricus Scheepe op 17-2-1883 te Soerabaja
  2. Louise Adelaide Jaquet (tweeling met Deodata/Diodita) *28-1-1865 +april1865
  3. Desire Lambert Jaquet *1867. Hij huwde Maria Carolina Wijnands te Surabaya op 5-2-1890
  4. Henri Franciscus Jaquet *1871 +1872

Ad 2) Maria Petronella Hendrika Carolina Kivit-Boers (1850-1901)

Zij huwde Johannes Franciscus Anthonius Kivit op 25-9-1869 te Surabaya. Kinderen hieruit: Agnes Maria Alida *1870 – zij huwde Necille Keasberry, Aleida Maria *1874 – zij huwde Lodewijk Adriaan Appel en Hendricus Wilhelmus Jacobus *1872 – hij huwde Cecilia Magdalena Robijn.

Ad 3) Petrus Hendrik David Nicolaas Boers.(1852-1885)

 • Hij huwde 1) Christina Theodora Maass op 20-1-1875 te Surabaya, Kinderen hieruit: 1) Alida Cornelia Boers *1875 +1875 en 2) Henriette Theodora Boers *1876 +1879. Christina overleed bij/na geboorte dochter op 28-10-1876. Ouders van Christina Theodora Maass waren: Jacobi Joannes Frederici Maass en Satina.
 • Hij huwde 2) Augustina Wilhelmina Ries (1865-1925) te Surabaya op 9-8-1882 en stierf 3 jaar later. Augustina hetrouwde 1) Emile Victor Hugo van Haasen(zoon van Haasen/Rotth van Frankenberg) en 2) Ernest Jean Weijergang (zoon Weijergang/Eschauzier).

Ad 5) Constantijn Alexander Cesar Willem Boers.(1855-1910)

Hij huwde 14-2-1885 te Surabaya met Maria Catharina Kivit (*11-2-1863 Surabaya en + Malang 20-11-1943). Zij was de jongste zuster van Johannes Franciscus Anthonius Kivit die gehuwd was met CACW’s zuster Maria Petronella. (Zie 2) hierboven.

De ouders van Maria  en Johannes waren: Adriaan Antonius Kivit en Agnes Maria Steijnen. Beiden geboren Amsterdam. Een andere zuster was Alida Elisabeth Kivit geb. A’dam 1850 en een broer was Christiaan Petrus geb. A’dam 11-9-1853 en een andere zuster was Elisabeth Maria Christina geb. A’dam 1858

 

Ik heb een discrepancie bemerkt wat betreft de vader van Constantijn Alexander Cesar Willem Boers, namelijk de heer Henricus Wilhelmus Boers.

 1. Het begraafregister van Soerabaja Peneleh zegt over graf CB114 waarin begraven ligt de heer Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Boers, dat zijn leeftijd 34 jaar was ten tijde van overlijden; hetgeen impliceert dat hij dan in 1823 geboren moet zijn.
 2. Het grafopschrift zoals in BRP11 genoteerd, zegt dat hij ruim 30 jaar oud was (zie scan onder 3 hieronder.) Het geen impliceert dat hij dan geboren moet zijn in 1827.
 3. De BRP15 van het IGV geeft aan geboren te OENARANG (Semarang) op 27 dec 1826 Hendricus Wilhelmus Boers, zoon van Petrus (Pieter) Henrici (Henricus/Hendricus) Boers en de vrije onchristelijke vrouw genaamd ALIDA. Getuige Wilhelmus van Gent. Waarmee ik derhalve aanneem, dat de geboortedatum volgens het grafregister niet juist is.
 4. Overige uitleg/info over de mede begravenen in dit graf.  Alida Cornelia Boers, Christina Theodora Maass en Henriette Theodora Boers: Zie ad 3 hierboven. —> Hendrikus Jacobus Albertus Rijntjes was gehuwd met Elisabeth Christina Maria Kivit te Soerabaja op 27-3-1894.(Zie 5 hierboven wie zij was). Hij was een zoon van Hendrikus Jacobus Rijntjes die op 2-5-1867 te Pasoeroean huwde met Frederika Johanna Pauli.

 

 

Wat men in het algemeen voor de kost deed is mij onbekend (behalve militair zijn), maar ik heb wel iets over Willem’s werkzaamheden kunnen vinden vanaf 1882.

 

Willem’s zuster Maria (zie 2) was gehuwd met Johannes Franciscus Anthonius KIVIT op 25-9-1869 te Surabaya en hij was Aanspreker en Doodkistenmaker en reparateur van allerlei houtwerk kasten deuren ramen etc. Geboren 16-7-1848 Amsterdam en begraven Peneleh B953 samen met echtgenote Maria. Hij was de oudste broer van Maria Catharina Kivit.

De tekst op hun graf B953 volgens BRP11 van IGV luidt:

Ter nagedachtenis aan onze geliefde ouders Johannes Franciscus Anthonius Kivit / geb. 16 juli 1848 / overl. 19 oct.1882 / en / Maria Petronella Hendrika Carolina Kivit / Boers / geb. 1 aug 1850 / overl. 28 nov. 1901 / Hunne dankbare kinderen.

Johannes stierf op 19-10-1882 op 34-jarige leeftijd en Willem nam de zaak over van zijn zwager Johannes F.A. Kivit.

Willem zelf huwde op 14-2-1885 te Surabaya met Maria Catharina KIVIT. (*11-2-1863 Surabaya en +20-11-1943 Malang.). Jongste zusje van Johannes F.A. en zij was als enige van de familie geboren in Indië. Haar ouders waren Adriaan Antonius Kivit (*1822)  en Agnes Maria Steijnen (1824-1897). Adriaan was huisknecht c.q. timmerman te Amsterdam. Hij had tevens inwonend te Amsterdam bij zich de vader (Johannes Steijnen *1781) van zijn echtgenote Agnes.(die begraven ligt in graf B2337 Peneleh samen met haar schoonzoon WILLEM aan wie deze pagina is gewijd.)  Johannes Steijnen trok niet mee naar Indië en bleef achter in Holland.

 

 

Het bedrijf was gevestigd in de Benauwde Steeg (in de buurt van de Rode Brug) en de steeg deed de naam eer aan: Het was inderdaad een benauwde steeg, nu geheten Jl. Prenjak in de vogelbuurt.

 

Tijdens de eeuwwisseling (19de naar 20ste) heeft Willem schijnbaar de zaak opgedoekt/verkocht, want hij verschijnt dan niet meer in de boeken als aanspreker/doodskistenmaker.

In 1895 verscheen zijn laatste “officiele” heldendaad als aangever bij de dood van een burger Jan Bafius (met een “f”) Cores de Vries ten overstaan van de gewoon ambtenaar Frederik Karel Overduijn te Surabaya.(CBG archief). In de almanak staat hij genoteerd als JAN Cores de Vries (zonder Bafius) betreft zijn overlijden, maar tijdens zijn geboorte werd genoteerd Johan Bavius (met een “v”) Cores de Vries.

 

Het graf van C.A.C.W. Boers. Bron thumbnail pagina van www.krancher.com. Geïnteresseerden kunnen deze foto rechtstreeks bij www.krancher.com bestellen. Er zijn 3 verschillende foto’s  van het graf beschikbaar.

Graftekst B2337 volgens bronnen IGV BRP12:

 Agnes Maria Kivit geb. Steijnen, begr. 26 sept.1897.

Ter nagedachtenis aan mijn innig geliefde echtgenoot Willem C.A.C. Boers geboren te Soerabaja 7 mei 1855 overleden te Malang 2 december 1910 R.I.P.

Maria Fredrikus Johannes Albertus Ignatius Bastiaan Rijntjes begr. 26 okt 1953.

Aanvulling editor: Maria Frederik etc Rijntjes werd geboren te Surabaya op 7 jan 1895. Zijn ouders waren Ha(e)ndrikus Jacobus Albertus  Rijntjes en Elisabeth Christina Maria Kivit. (Dit echtpaar had meerdere kinderen.)

 

Willem Boers zou hiermede de koloniale geschiedenis in gegaan zijn, ware het niet, dat er in 2010 een zaak werd behandeld door het Hoog gerechtshof te Surabaya en de zaak betrof de panden:

Kajoon 34-36 en Kajoon 38-40 te Surabaya. (Op nummer 34 was in 1896 gevestigd de n.v. Bouwmaatschappij Kajoon)

(In 1910 zal hij nooit en te nimmer vermoed hebben, dat er 100 jaren later na zijn dood gekrakeel zou zijn geweest inzake deze panden.)

 

Blijkens de verpondings akten waren deze 4 panden in eigendom van Willem Boers gedateerd 1896. Kajoon, destijds een wijk waar zo’n beetje de elite woonde en verkeerde. Grote huizen met oprijlanen en uitzicht op de Kali Brantas. Zie hieronder enkele foto’s uit KITLV en daaronder enkele scans van heden ten dage. Er was ook een mess gesitueerd geheten de Kajoon Mess waar het elite volk zich verpoosde en zelden een Indo bij aanwezig was….Wel natuurlijk de mede bruin gekleurde of iets donkerder getinte broeders, maar die moesten gedwongen aanwezig zijn, anders werd er niet bediend….Saja Toean Besar, Saya Nyonya besar.

 

Foto boven: Persoonlijk (jaren 50/60 van de vorige eeuw) kan ik me de situatie als boven heel goed herinneren. Waar de fotograaf stond en de foto nam was een ijsrestaurant gevestigd waar men op de oevers van de rivier kon zitten en ijs shanghai kon verorberen. De oevers waren toen nog oevers beplant met gras en het restaurantje had zijn gedeelte van de oevers met grind bedekt.

Dus Willem was de eigenaar geworden van 4 panden en waarschijnlijk heeft hij uit de verhuur van deze panden zijn inkomsten genoten en het doodgravers vak vaarwel gezegd.

 

Terugkomend op de zaak dienend bij het Hooggerechtshof Surabaya in 2010.

Hieronder een scan van de toestand anno 2019 via Google View. Weg is het gras, weg zijn de bomen….De kali Brantas is een stuk smaller geworden, de oevers zijn breder geworden daarmee ruimte biedend aan de bebouwing.

 

 

 

 

Tot slot hieronder nog een stukje scan uit het vonnis van het Hooggerechtshof anno 2010. Wil men meer over deze kwestie weten, dan kan men op de link klikken en het vonnis downloaden (96 bladzijden lang) en er een gezellige middag aan spenderen om het door te worstelen. Het schijnt te gaan om dubbele verkoop en verbeuring van rechten en weet ik veel wat er allemaal bijgehaald werd door de advocaten. Kortom: Namen die genoemd worden in dit gebeuren: de Katholieke parochie te Malang, Woningbur.Versluis (eigenaar W. Versluis) gevestigd te Surabaya en Malang, de gemeente Surabaya en enkele van haar ambtenaren, een paar prive personen, een paar getuigen die als bewaker van de panden hadden gefungeerd; kortom een drukte van belang en het draaide om circa 100.000 euro schadevergoeding en nog een klein beetje….

 

Bahwa, Pengugat adalah selaku pemilik tanah dan bangunan…etc / Dat, eiser in hoedanigheid van grond en huiseigenaar…..

Die Willem toch: Exact een eeuw na zijn dood in 1910 slaagde hij erin om wederom de aandacht op zich te vestigen.

Tot slot, zij waren naamgenoten, geen familie van me.

Moge zij allen in vrede rusten.
Terug naar boven