Bönnekamp, M.F.

Het graf B 2586 van MARIA FREDERIKA BÖNNEKAMP. (Familienaam BOHNEKAMP, BONNEKAMP).

Zij was werkzaam als Directrice van de Ziekenverpleging NGEMPLAK te Soerabaja en werd na haar overlijden opgevolgd door mevr. Voute geboren Perk.

Zij had een zuster geheten C. Bonnekamp, die eveneens werkzaam was bij de ziekenverpleging Ngemplak. Na het overlijden van haar zuster Maria, opende C. Bonnekamp samen met 4 andere ex-verpleegzusters van Ngemplak hun eigen ziekeninrichting, welk voorheen een woonhuis was en welke zij hadden ingericht als zieken verpleging. (Delpher.nl). Het betrof de zusters C. Bonnekamp, Buys, van Ooy, Magnin en Donner.

Over het verscheiden van Maria Frederika Bonnenkamp en haar opvolgster mevr. Voute gebr Perk is wat reuring ontstaan, wegens het feit, dat mevr. Voute geen gediplomeerd verpleegster was en het Bestuur van de verpleeginrichting desondanks haar aanstelde als Directrice en dat resulteerde weer in een soort “muiterij” onder het verplegend personeel.

Enfin, het hele gebeuren is te lezen in De locomotief:

Een deel van het verhaal. De rest kunt u HIER lezen.

En om het feest in de oranjekleuren van de Nederlandse koninklijke familie af te sluiten, gelieve men maar eens dieper te graven in de genealogie van haar ouders HENDRIKUS HERMANUS BONNEKAMP en MARIA FREDRIKA BROEKMEIJER. Lees bijvoorbeeld deze link: https://gw.geneanet.org/lindav?lang=nl&n=bonnekamp&oc=0&p=hendricus+hermanus met de notitie dat een zeer bekende telg van het Oranje Vorstenhuis (veelal rondlopend met een kroon op het edele hoofd) zich op voorhand hoogstpersoonlijk bemoeide met de grootmoeder van Maria Frederika Bonnenkamp. (Althans volgens de berichtgeving in de link, is dus NIET mijn verzinsel. Eventuele klachten gelieve men aldaar in te dienen.)  Ik fungeer slechts als internet collega van Roddel- en Prietpraat programma’s  van TV zenders die nieuws bespreken  😉 .

Wat een graf van een Directrice van een Verpleeginrichting te Soerabaja al niet kan openbaren.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven