Bosch van den, Jhr. R.R.

Het graf B2953 van de kleine RUDOLF RENE VAN DEN BOSCH (Jhr).

(Niet te verwarren met Mr. Landrechter Rudolf Rene van de Bosch (1890 Utrecht -1945 Cimahi), alhoewel er wel een familieverband bestaat, althans volgens de almanakken en krantenberichten en diverse genealogische sites.)

Diverse foto’s van Bima Bagus Pambudhi. Met dank.

Tja, wat kan ik hierover zeggen. Niet veel. Wat me opvalt is de tekst: “Hier rust mijn innig enz. enz…””…..  Mijn, waarom niet “ons innig geliefd….”  Dat kan m.i. duiden op 2 factoren/feiten: 1) Of de moeder is overleden, waarbij dan echter de vraag direct bij mij opwelt waarom de kleine Rudolf dan niet bij zijn moeder ligt te rusten…of 2) de moeder was niet in tel om welke reden ook??? Lieve kleine Rudolf: wie was jouw mama? Die veel verdriet gehad moet hebben toen jij afscheid nam van jouw aardse jonge leventje…En jouw papa natuurlijk ook….

Waren er nog broertjes en zusjes?

De Register almanak vermelden:

  1. RA 1908/64: Geboorte aangifte te Malang en geboren te Pasoeroean 31-7-1906, erkenning en titel dragend van jhr.
  2. RA 1911/126 Overleden aangifte te Soerabaja op 13-6-1910.

Enkele familieleden van den Bosch hadden al decennia lang bindingen met het cultuurwezen op Java en bijvoorbeeld Trenggalek/Soerabaja/Malang/Probolinggo/Pasoeroean en in Probolinggo was gevestigd onder andere de SF Soember Kareng met hoofdkantoor te Amsterdam Cultuurmij Soember Kareng.

Tja, welke adelijke afstammeling van de familie van den Bosch heeft zijn innig geliefd zoontje op jonge leeftijd verloren? Welke nazaat was in die jaren werkzaam in die contreien? Ik zou het niet weten, omdat ik er niet al te diep in ben gedoken…het gaat me om het kleine jongetje per slot van rekening.

Goed, waarom MIJN bizonder extra belangstelling voor dit kleine jonkheertje Rudolf Rene van den Bosch?

Vanwege het volgende voorbeeld van de relatie tussen leden van de familie van den Bosch met leden van diverse families uit mijn stamboom en de lezer mag er zelf zijn gevolgtrekkingen uit halen. Het is ondoenlijk voor mij om de hele ratteplan hier op deze pagina neer te plonken en beperk me slechts tot onderstaand voorbeeld. (Er is bijvoorbeeld in mijn stamboom ook een relatie tussen de families Swaving/van den Bosch/Johannes)

 Kortom, voorbeeld:

De heer Pieter Matthijs van Laren jr (1824-1891) was gehuwd met Louise Elisabeth Johannes (1834-1867) en zij was de jongste dochter van Agha Hovsep Hovahhnes Amirkhan (1778-1835) en deze laatste was mijn over over grootvader. (Zijn Hollands naampje hem aangepraat door de heren ambtenaren destijds, was Joseph Johannes of bij de gratie Gods ook wel eens Joseph Johannes Amier/Amire/Amir).

Pieter Matthijs van Laren jr  had een zuster geheten Wilhelmina Jodoca van Laren (1819-1886) en Wilhelmina Jodoca was gehuwd met Johan Georg Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt (1806-1857)…. Alles nog te volgen tot hier toe?

Johan Georg Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt had een zus en die heette Johanna Adelaide Bartholde Henriette Adolphine von Schmidt auf Altenstadt (1813-1867) en zij huwde Johan Hendrik van den Bosch jhr (1807-1854).

Uit dit huwelijk werd geboren zoon Johan Hendrik Willem van den Bosch jhr (1840-1902) die huwde met Dorothea Wilhelmina Beukman van der Wijk (1841-1917) en uit dit huwelijk werd geboren zoon:

Johan Wilhelm Frederik van den Bosch (1872-1962) te Pasuruan geboren, die huwde te Den Haag op 14 maart 1908 met Dorothea Wilhelmina Varkevisser (oud 30 jaar) (1877-1969). Johan Wilhelm Frederik van den Bosch was werkzaam als employee op de sf Soember Kareng te Probolinggo en ingeschreven als inwoner van Probolinggo. Na hun huwelijk keerde het verse echtpaar weer naar Probolinggo. (Krantenbericht/RA Geboren dochter Catharina Wilhelmina van den Bosch te Probolinggo op 29 juli 1911.) In de eindjaren 1920 en later was de familie in Den Haag, getuige diverse overlijdensberichten van familieleden in de kranten.

Hieronder de huwelijksakte in 2 delen gesplitst.

 

Ik vraag me af of men in die tijden wel precies wist wie nu wie was en wie met wie gehuwd was?

Oh, de familie van den Bosch had natuurlijk ook bindingen met andere bekende familie namen, zoals bijvoorbeeld Rost van Tonningen(Lt Gen.), Kreischer, en anderen. Maar da’s andere koek.

De behuizing van de ex sf Soember Kareng in de jaren 1920. (Foto bron: Mooi Indie op Pinterest).

Moge zij die niet meer zijn in eeuwige vrede rusten, waar dan ook.

Terug naar boven