Breemer, E.H.J.

ELISABETH H.J. BREEMER was ELISABETH HENDRIKA JACOMINA BREEMER, dochtertje van CHRISTIAAN BREEMER en JOHANNA WILHELMINA FREDERIKA BRUGGE.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven