Bruine de, N.D.

Foto grafplaat gedateerd 9 nov 2021.

NICOLAAS DIRK DE BRUINE EN FAMILIELEDEN.

De graven staan er NOG, maar de grafplaten zijn weg/vernield en daarom niet te vinden.

De fotografe NATHALLIA FIDRAWATI maakte in mijn verzoek en in mijn opdracht een seriefoto’s op 9 nov 2021 en vond onder andere de grafplaat van het graf 125/124 en welke grafplaat zomaar ergens op een looppad lag. Zij heeft de grafplaat schoongemaakt en gefotografeerd en daarna – ten einde verdere vernielingen te voorkomen – deze grafplaat op een willekeurig graf in de nabijheid gelegd.

 

Nicolaas Dirk de Bruine werd geboren te Soerabaja op 29 okt 1829 als zoon van SAMUEL KOENRAAD DE BRUINE en JACOBA JOHANNA PIELAT die elkaar huwden op 1-1-1827 te Grissee / Soerabaja (RA1828)

 

In de graven 124/125 zouden – volgens de BRP11 – de volgende personen te rusten en op de scan heb ik wat aantekeningen geplaatst:

 

Recapitulatie van de namen op de scan in volgorde van boven naar beneden, voor zover mogelijk ik er iets over heb kunnen vinden.

1) Samuel Koenraad de Bruine (niet verwarren met de theoloog Samuel Koenraad de Bruine 1700-1748) geboren 31 maart 1804 en overleden 9 aug 1853 te Soerabaja. Amsterdamsche Courant 9 april 1803 meldt: Overlijden van Samuel Koenraad de Bruine te Batavia op 14 nov 1802, op leeftijd van ruim 27 jaar, oudste zoon van M. POLS , weduwe A.W. DE BRUINE en getekend te AMSTERDAM op 6 april 1803. Familie?? In elk geval NIET de vader, daarvoor is het tijdsbestek tussen overlijden 1802 en geboren 1803 te groot. Een oom? Neef?

2) Nicolaas Dirk de Bruine, ongehuwd gebleven en had als ouders Samuel Koenraad de Bruine en Jacoba Johanna Pielat. Het echtpaar had meerdere kinderen. Jacoba Johanna Pielat was een dochter van LOUIS CONSTANTEIN PIELAT en (zie 3)

3) Johanna Petronella Essich. (en Johanna Petronella Essich was adoptief dochter van FREDRIK DAVID ESSICH en natuurlijke dochter van de Boeginese vrouw ANDARIKA).

4) LOUIS CONSTANTIJN PIELAT (geb 5-1-1842) was een zoon van WILLEM (WILLIAM) CONSTANTIJN PIELAT en WILHELMINA ELISABETH DAMWIJK.  Willem Constantijn was gedoopt 1813 en zoon van Louis Constantein Pielat en Johanna Petronella Essich (dus een broer van Jacoba Johanna Pielat, die gehuwd was met Samuel Koenraad de Bruine en dus neef van Nicolaas Dirkde Bruine.

Nrs 5), 6) 7) en 8) Wintersteijn en Offermans heb ik niet verder uitgezocht. Daar moet ik dan teveel zijdelings gaan grutten.(Een ietsje dan: Emelia Amerentie (Amarentia) Wintersteijn was een dochter van Johannes Adolf Mattheus Wintersteijn en Emelia Amarentia van Loo.)

 

Nicolaas Dirk de Bruine was in 1853 te Amsterdam. Hij smokkelde met zijn geboorte datum. Waarom naar Amsterdam? Behandeling van zijn ziekte waar hij uiteindelijk aan overleed?

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven