Bruins, H.F.

Het graf van mevr. Hermina Fredrika Trompheller geboren Bruins.

Ik ben er niet helemaal wijs uit geworden en heb derhalve hiernavolgend maar een summary neergezet over wat ik heb kunnen vinden. (Is het nu Bruins of is het Nicolaas? Of is het dezelfde persoon?) Er zal best wel een verklaring voor zijn, mocht één of andere belanghebbende er tijd en energie voor over hebben om het allemaal precies uit de doeken doen. Hoe het ook zij:

Moge mevr. Trompheller-Bruins haar eeuwige vrede hebben.

Foto copyright: Cak Ndeso Banget / Mas Gregori.us

Ik noem de gevonden feiten hiernavolgend op, echter niet in volgorde. Ik heb letterlijk de initialen en namen overgenomen zoals zij staan vermeld.

 • George Harald Trompheller huwde op 01-04-1857 te Semarang met HERMINE FREDERIKA NICOLAAS.
 • RA1856 *Emma Catharina 08-07-1855 te Semarang. Ouders Georg Harold Trompheller en Frederika Hermine BRUNIUS (Bruins dus), ongehuwde lieden.
 • RA1855 *Mathilde Hermina Catharine 24-10-1853 te Willem I Semarang. Ouders H.G. Trompheller en Hermina Frederika Nicolaas. Extr.Verl 16-12-1853 (wat dit laatste ook moge betekenen.)
 • RA1858 *Friederieka Wilhelmina 13-01-1857 te Semarang. Ouders George Harald en Hermine Fredrika Nicolaas. Gehuwde lieden. (Vlgs almanak huwden zij pas op 01-04-1857).
 • RA1853 *Georg Bernhard Ernst Nicolaas, 14-07-1852 te Amboina en overleden 17-10-1853 te Semarang, één week voor de geboorte van zijn zusje Mathilde, zoon van Georg Trompheller en Hermine Nicolaas.
 • BRP10 Isaac Gerard KRAK huwde op 08-0-1873 met Mathilde Hermine Catharine Trompheller geboren te Semarang, dochter van Georg en Frederika Nicolaas.
 • BRP10 Thijs Risselada huwde op 24-08-1876 met Emine, dochter van Georg en Frederika Nicolaas.
 • BRP10 Peneleh graf 2896 : Hier rust mijn echtgenoot en vader Th. Risselada, in leven gep. apotheker 1ste Kl. Geboren 2 juli 1841. Overl. 9 sept 1909. Plus de namen: Frederika Wilhelmina Trompheller, begraven 13 aug 1919, Emma Catharina Risselada geboren Trompheller overl. 4 mei 1944. Hermina Remel Helena Emilie Risselada, begraven 3 mei 1947.
 • BRP10 Peneleh graf E8799: Mathilde Hermine Catharine – Wed. Krak geboren Trompheller, begraven 22-07-1907.
 • Naturalisaties: Volledige naam was Bernhard Georg Harald Ludwig Frans TROMPHELLER.
 • De overlijdens advertentie van George Harald Trompheller, getekend door H.F. Trompheller geboren Nicolaas. Hier wordt gesproken over 3(drie) nagelaten kinderen. Kind George overleed 17-10-1853 Semarang. Immers: Mathilde huwde Krak en overleed 1907, Emma huwde Risselada en overleed 1944 en Frederika Wilhelmina huwde niet en overleed 1919.

Hieronder een scan van de kwartierstaat van Thijs Risselada uit de stamboom van Schothorst – www.nikhef.nl Hier wordt gesproken over naturalisatie 1861….maar hij was toch in 1859 overleden. Duurde een aanvraag dan zoveel jaren??? Verder de opmerking over de achternaam Brunius(Bruins) en ook Nicolas….

 

Terug naar boven