Calicher, C.H.R.

Links Vrouwe Caroline Helena Regina Calicher. Geboren te Pasoeroean 03-01-1846 en overleden Soerabaja 06-03-1906. Zij huwde (grafplaat midden) op 26-04-1865 met Cornelis Johannes Jacques Brenkman geboren Soerabaya 11-04-1842 en overleden Soerabaya 09-06-1910 en hadden onder andere een zoon (plaat rechts) geheten Anthonie Theodorus Willem Henri geboren te Semarang 13-04-1866 en overleden Djember 13-01-1898. (Hij was commies bij het spoor). Vader Cornelis Johannes Jacques was vendu commissionair op de Willemskade te Soerabaya en was oorspronkelijk kapitein NIL, gepensioneerd in 1866. Zijn ouders waren Cornelis Johannes Brenkman en Susette Guillette Michelle Doorschodt, gehuwd Banjoemas 05-05-1841

Grafplaat links: Vrouwe Caroline Helena Regina Calicher. In Amsterdam werd geboren Hendrik Calicher, die (7-7-1838 te Soerabaja) huwde met Caroline Helena Kolmus (*27-2-1821 Soerabaja) wiens moeder Regina Cornelia Vlijsman heette. Hendrik werd uiteindelijk notaris te Soerabaya , maar was voorheen gestationeerd onder andere te Pasoeroean. Ik heb geen nadere informatie kunnen vinden wie nu exact de ouders waren van Caroline Helena Regina Calicher, maar ik hou het erop, dat Hendrik en echtgenote de ouders geweest moeten zijn, gelet op de voornamen en het gebruik destijds om te vernoemen en de plaats van vestiging/geboorte namelijk Pasoeroean. Er was geen andere familie Calicher te Pasoeroean woonachtig in die jaren. In 1854 wordt een andere dochter C.M. te Pasoeroean geboren, die later huwde met G. van Zalingen 1Lt leger. (Huwdatum 15-7-2870 Soerabaja en zij werd weduwe op 17-8-1875.)  Weduwe van Zalingen-Calicher tekent een rouwadvertentie met mededeling: Namens de familie is overleden oud 84 jaar op 24 okt 1905 de weduwe M. Calicher-Kolmus.

Hendrik overleed te Soerabaja op 30 dec 1894. Er waren meerdere kinderen uit het huwelijk van Hendrik Calicher en Caroline Kolmus, maar dat mag men zelf uitzoeken. Hendrik was in 1846 trouwens 1ste Luitenant van de Schutterij van Pasoeroean.

Foto’s copyright: Cak Ndeso Banget / Mas Gregori.us

Volgens de Ind. Navorscher en het Penelehregister zijn, buiten de namen op onderstaande grafplaten, bijgevoegd: Edwind Brenkman (zoontje Calicher-Brenkman) begraven 18-06-1924;  Otto Neville Arthur (zoon Calicher-Brenkman), begraven 03-12-1929 en hij was gehuwd met Helena Christina Adolfine HANDT;  Hendrikus Cornelis Adrianus v.d. Griendt  – schoonzoon Calicher-Brenkman (begraven -1-05-1932) en hij was gehuwd met Lena Marie Julia Brenkman.

Aanvulling 28 juli 2016 verkregen van Hans Immink, waarvoor dank.

Quote:

Hier nog wat asal oesoel betr. Calicher-Kolmus (Peneleh deel 14) :

Hendrik Calicher, Zoon van Henri Calicher en Elisabeth Wildschut, Geb. Amsterdam 29 okt 1816 (of 1817 vlg. Kweekschool v.d. Zeevaart A’dam), Overl. Soerabaja 30 dec 1894, Huw. Soerabaja 7 jul 1838 Carolina Helena Kolmus, Dochter van Frederik Cornelis Kolmus en Regina Carolina Vlijsman, Geb. Soerabaja 27 feb 1821, Overl. Soerabaja 24 okt 1905.

Unquote.

Extra informatie verkregen via Maudy Limrahwana ( Met dank) wat betreft een voormalig vakantiehuis van de familie van Zalingen te Tretes en verwees me naar de webblog welke ik bovenaan de foto’s heb geplaatst.

Ik ben zo vrij geweest om de foto’s van dit webblog te dupliceren, wel met de vermelding erbij dat dit het copyright en prive eigendom is van de webmaster/eigenaar van de webblog.

Terug naar boven