Carapiet, M.

Van Ish Krancher kreeg ik de volgende foto’s van de graven B 3010a en B201a anno 2014 gemaakt. Met dank. Één en ander naar aanleiding van het feit, dat Pauline Carapiet gebr. Hartman in het begraafboek OOK te boek staat als rustende in het graf B201a, hetgeen dus duidelijk een fout is. Laten we wel wezen: Men kan maar in één graf rusten.

Ik vermoed dat de heren schrijvers/klerken/beambten/noteerders destijds in hun over-ijver in de war waren geraakt door de naam PAULINE FREDERIKA HARTMAN geb KEIJNER die in graf B 201a rust. Paulina was een dochter van Carl Keijner en Maaltje en zij huwde Christiaan George Hartman. Hij moet een broer geweest zijn van Maria Hermina Carolina en Christiaan huwde ten tweede na overlijden van Maria met Cornelia Evelina Bloemhard (zie scan overlijden hieronder).

In graf B201a ligt echter ook MARIA HERMINA CAROLINA HARTMAN (begraven 30 aug 1933 oud 70 jaar.(Zie RA akte 140 film 1357858 – dochter van Nicolaas Herman Hartman en Anna Maria Louisa Wilson). Geboren circa 1863/1864

Maar daarover meer op een aparte pagina over graf B 201a.

Pauline A. Hartman en Arshak (Archak) Carapiet huwden 1-8-1908 te Soerabaja. Arshak is later ten tweede gehuwd met Varthuhie (Vartouhi) met achternaam LUCAS en afkomstig uit de Armeense enclave te Isphahan Perzië.

Het is mij (nog steeds) onduidelijk waar de letter “A” van Pauline voor staat. Want in alle stukken werd zij gewoon Pauline of Paulina genoemd.

Ouders van Pauline A. Carapiet-Hartman waren hoogstwaarschijnlijk Nicolaas Herman Hartman (geb 1838 Menado en overl Palembang 1906 – na overl echtgenote Anna ten tweede gehuwd met Henriette Cornelia Stephania van der Loeff in 1905) en Anna Maria Louisa Wilson (geb 1848 en overleden Palembang 1902) te Menado.

Ik heb hierbij de volgende aantekeningen. Ik heb aangenomen dat Nicolaas (Commies residentiekantoor Menado 1866, Als 1ste Luitenant corps Schutterij Menado in 1867 ontslagen, in 1878 als commies te Cheribon – Voor het overige GEEN stamkaart gevonden)  en Anna de ouders waren van Pauline A. Hartman, omdat ik in de mij beschikbare archieven geen ander echtpaar heb kunnen vinden. Zij huwden te Menado op 17 dec 1864 (RA1866)

Het vreemde echter zijn de volgende meldingen in de RA’s en er rijmt iets niet. Gehuwd en toch erkenningen. En alle kinderen erkend te Amoerang Menado. Waren al deze kinderen de nazaten van Nicolaas Herman? Er woonden in die tijden meerdere personen Hartman in Menado.

28 jan 1870 erkend ERNST HARTMAN RA1871

01 febr 1970 erkend HENDRIK HARTMAN RA1871

05 febr 1970 erkend ANNA HARTMAN RA1871

12 febr 1870 erkend PAULINA HARTMAN RA 1871 (Indien dezelfde persoon, dan geboren 4 juni 1867 maar niet in de RA gemeld)

14 febr 1879 erkend HELENA HARTMAN  RA1871.

Dus nogmaals: Is mijn veronderstelling, omdat we ook nog hebben CHRISTIAAN GEORGE HARTMAN die gehuwd was met MARIA FREDERIKA KEIJNER (in graf B201a) en MARIA HERMINA CAROLINA HARTMAN die ook in graf B201a rust en zij had als ouders Nicolaas Herman Hartman en Anna Wilson.

Aan de andere kant: Alle erkende kinderen 1870 in het lijstje hierboven, hebben slechts één voornaam, dus….??

Arshak Carapiet: Roosjeroos vermeldt (geen vermelding van RA nummer, maar film 1357859), dat hij 72 jaar oud was op 7 maart 1944 hetgeen inhoudt dat hij in 1872 geboren moet zijn. De grafplaat zegt echter geboren 1875 en al dan 69 jaar  geweest moet zijn.

Mary Evaz was Mary Carapiet, *Isphahan circa 1872 en + 28-2-1933 (film 1357858 oud 70 jaar) en gehuwd met Martin Evaz. Zij was zuster van Arshak.

De juiste naam van Martin Evaz die met Mary huwde was: MARTIN AYWAZIAN afkomstig uit Nor Jugha. Hun zoon heette CARAPIET MARTIN EVAZ die huwde met SOPHIE SAMUEL MACKERTICH en werd oorlogsslachtoffer en ik zal hier maar niet uitwijden over het feit, dat er in de dossiers van de OGS enz enz enz…Hoe zat het ook alweer? Ter en respect van de slachtoffers van de oorlog was het toch????

Oom Martin en tante Sophie werden begraven buiten de erevelden…Waar????

Geef de beestjes maar een naam, as maar gheef heluid op zijn Indisch.

AYWAZIAN wordt Evaz…. en dat wordt weer IVAS….

Echtgenote Sophie Samuel Mackertich wordt (dosssier OGS/NA) Sophie Evaz – MACHTERTICH….

Zie dossier OGS/NA:  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/41514A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_41514A_0001

Hieronder scans uit prive documentatie c.q. van oom Armen Joseph destijds.

Prive bron:

Hieronder enkele scans wat betreft de afstamming en nazaten:(Voor zover mij bekend zijn uit het huwelijk van Pauile A. Hartman en Arshak Carapiet GEEN kinderen. Wel uit het tweede huwelijk van Arshak Carapiet met Varthouhi Lucas).

Moge zij allen, die niet meer ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper. Waar hun menselijke resten ook moge zijn of niet meer zijn.

Terug naar boven