Croezier Mourits, F.W.

Het kerkhof Peneleh – een gezamenlijk graf S. Bijers en broer/zus Mourits. (Mind: Deze naam MOURITS wordt zonder “umlaut” genoteerd. Er was ook een familienaam Moürits met op de U een umlaut en die familieleden rusten in graf B18)

Foto verkregen via een kennis.

 

De tombe toont op het eerste gezicht het idee, dat slechts de heer Frederik William Croezier Mourits hier begraven ligt, gelet op de grote grafplaat.

Doch de tekst uit BRP11 vermeldt het volgende:

De heer Sparks Bijers was ambtenaar Residentiekantoor en Ontvangkantoor. De naam Sparks duidt erop dat hij mogelijk van Engelse afkomst was? Geboren 1814 en Java door de Engelsen bezet 1810-1815.?

Ik heb niet kunnen ontdekken wat de verbintenis was tussen het gezin Bijers en gezin Mourits. behalve dan dat beide gezinnen iets met Madura te maken hadden. Wellicht uit hoofde van het feit, dat men elkaar kende en de grond/graf deelde?

Frederik William Croezier Mourits werd geboren 5 dec 1833 te Boender Madura uit ouders Juriaan Mourits en Sara Beres Croezier, die op 18 maart 1831 met elkaar huwden te Surabaya. Mij is onbekend of de naam Croezier door Frederik als voornaam gebruikt werd of dat hij als achternaam Croezier alsmede Mourits gebruikte. Ik heb geen KB kunnen vinden hierover.

Bunder(Boender) is een durp in de gemeente Pamekasan op de zuidkust ongeveer halverwege en ligt circa 10 km van de kust. Het WAS een durp en het IS het nog steeds en bloedheet. Ik vraag me af wat de ouders van Frederik (= Juriaan)  bezielden om aldaar te wonen….Ik vermoed dat hij zout pakhuismeester was, want dat was zowat het enige wat er voor het oprapen lag aan de kust.

Hij zou echter ook militair geweest kunnen zijn, want het Militair Depot aldaar werd pas in 1842 opgeheven.

Uit dit huwelijk ook een dochter Carolina Wilhelmina Mourits geboren 30 aug 1836 Sumenep en zij huwde Herman Schoemaker op 23 jan 1858 te Sumenep. Uit dit huwelijk een dochter Hendrika Sara.

Juriaan Mourits had een zuster Johanna Geertruida (Geertruida Johanna) Mourits die gehuwd was met Joh. Corn. van Turenhout te Surabaya in 1821 (RA vermeldt geen dag/maand).

Voor het overige verwijs ik naar de hieronder bijgevoegde scans indien men behoefte heeft naar meer details.

De overl.adv. geplaatst door zijn zuster mevr. Carolina Wilhelmina.

 

De overl. adv. van Carolina Wilhelmina geplaatst door haar dochter Hendrika Sara en daaronder echtgenoot Herman Schoemaker.

 

 

De overl. adv. van de zuster van de vader van Frederik William Croezier Mourits, zijnde mevr. Geertruida Johanna Mourits.

 

In januari 1873 kreeg Frederik een twee-jarig ziekteverlof naar Nederland en in febr 1875 werd dit verlengd met een halfjaar. Hieruit blijkt dat Frederik al lang sukkelende was aan ziektes/kwalen of in elk geval tobde met zijn gezondheid. In elk geval gaat Frederik per 26 okt 1875 met pensioen. Hij is dan pas 42 jaar oud. Een krantenbericht vermeldt dat hij ten tijde van zijn overlijden in de Heerensteeg woonde. Blijkens mijn archieven oude straatnamen Soerabaja heb ik echter geen Heerensteeg kunnen vinden, doch wel de Heerenstraat (tegenwoordig de Jalan Rajawali) en de Heerenweg (Tegenwoordig Pasar Besar)

Ik heb niet kunnen ontdekken of Frederik een gezin had en zo ja, wanneer en met wie gehuwd. Ik vermoed dat hij ongehuwd is gebleven.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven