Douw van der Krap, A.

Hier rust Adriaan Douw van der Krap, geb. te Zierikzee 17 juli 1849. Overl 1 juni te 1893 Soerabaja.

Zijn ouders waren: Kornelis Koenraad Douw van der Krap en Martina Oerlemans. (Dit gezin had meerdere kinderen waaronder zijn broer Kornelis Douw van der Krap die op 15 april 1893 huwde te Djember met de lokale dame KARMINAH BINTI JOS… (Binti betekent dochter van en deze term wordt veelal gebruikt op Sumatra.)

Slechts een simpele mededeling “bij het overlijden van onze broeder Adriaan…en getekend namens allen door T.C. Douw van der Krap, hetgeen inhoudt dat er meerdere broers in Soerabaja waren en Adriaan hoogstwaarschijnlijk GEEN huwelijk had of slechts een relatie met een lokale dame??? (T.C. = Teunis Cornelis en was gehuwd met Hendrika Kooimans).

In 1886 verscheen een advertentie met mededeling dat hun broeder M.A. Douw van der Krap te Dordrecht was overleden op 28 januari 1886 en de advertentie was getekend door de broers (allen te Soerabaja): J.D.; C: A; F.C.;  M .Douwe van de Krap geboren van Dijk; L.M.; en Johan Kuijpers. (L.M. = Leendert Marinus en die was gehuwd met Alima)

Dan huwde op 18 maart 1881 Karel Frans Douw van der Krap met Johanna van Dam (Bondowoso/Soerabaja).

Kortom, teveel om op te noemen en uit te zoeken. Het gaat hier per slot van rekening om Adriaan die op Peneleh ligt te rusten.

Moge hij in vrede rusten.

Terug naar boven