Eb van der, W.K.

Graf B239: Willem Klaas van der Eb. Geboren te Rotterdam en overleden den 1sten febr 1861. Oud 54 jaar. Hij is op 7 okt 1807 geboren. Zijn ouders waren Dirk van der Eb en Gerretje Tolsma. Geen verdere bizonderheden bekend.

Maar in Semarang liggen de volgende leden van de van der Eb familie.

Johannes (hieronder op de scan uit het IGV) was een broer van Willem Klaas die op Peneleh begraven ligt. Willem Klaas van der Eb geboren te Amboina is een zoon van Johannes van der Eb die gehuwd was met Catharina Johanna Dielwart. Vader en zoon liggen dus naast elkaar te Oenarang. Zoon Willem Klaas was gezworen landmeter te Semarang.

Over Johannes van der Eb heb ik iets meer geschreven op een andere pagina. Hij was Resident Pekalongan en startte zijn carriere op Amboina. Zie hiervoor de pagina over Mackertich Carapiet.

Hieronder het graf te Peneleh van Willem Klaas van der Eb, de broer van Johannes van der Eb. Deze Willem Klaas van der Eb was suikerfabrikant. De overlijdens advertentie werd geplaatst door zijn weduwe zonder toevoeging van haar naam. (Zij heette echter Eliza Davidson – zie Staatscrt van 2 okt 1862).

Terug naar boven