Engelhardt, J.F.

Het graf van de heer Joannis Fredericus Engelhardt en zijn gade mevr. Rosina Engelhardt op het kerkhof Peneleh.

Foto’s graf: privé collectie.

 

 

 

Het grafopschrift volgens de BRP11:

 

Hij was de zoon van Joannes Jacobus Engelhardt en zijn moeder was mevr. Sia.

 

 

Joannis huwde op 27 mei 1893 met mevr. Mina (volgens de almanakken). 18 Dagen later overleed hij. Ik vermoed dat het huwelijk gesloten werd ter veilig stelling van het pensioen en de weduwe niet zonder middelen haar leven moest voortzetten zonder hem. Joannis zwaaide per 1 jan 1877 als militair af te Soerabaja. Behalve een jong gestorven kind heb ik geen andere kinderen kunnen vinden. Het lijkt me dat ze er niet waren, want anders had het grafopschrift anders geweest.

Mij is onbekend of de weduwe inderdaad een weduwen pensioen werd gegund na het verscheiden van Joannis. Ik denk aan de weduwe van Toontje Poland – Fientje – bijvoorbeeld (nota bene een kolonel) die het weduwen pensioen werd misgund en dank zij vrienden zij alsnog een som gelds kreeg om in haar levens onderhoud en die van de kinderen te kunnen voorzien.

 

 

Maar de BS van Soerabaja zegt dat zij Rosina heette. Zij werd ook onder de naam Rosina bijgelegd in 1914. Zij overleefde haar man 21 jaren.

 

 

Moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven