Francken, J.J.C.

Het graf van J.J.C. Francken. Weinig bizonderheden over de heer Johannes Jacobus Cornelis Francken.

Hij werd geboren op 01-12-1838 te Leiden en overleed op -06-02-1864 te Soerabaja en oefende het vak uit van Translateur/Tolk in de Chinese taal.

Hij was de zoon van Jacobus Johannes (winkelier te Leiden) en Wilhelmina Adriana Hoogenstraten en was de oudste van totaal 7 kinderen uit dit gezin. Werd op zijn 23ste eleve-translateur te Soerabaya in sept. 1862 en was ongehuwd. Vermoedelijk is hij aan een tropische ziekte bezweken? Of erfelijk? Zijn vader namelijk, overleed op 44-jarige leeftijd.

 

Foto’s copyright: Cak Ndeso Banget / Mas Gregori.us

Terug naar boven