Frank – Hayes

Het familiegraf B2302 Hayes, Frank, Siau, Scheffers. Zolang de arme vrouw daar woont en kookt blijft het graf tenminste verrampenering bespaard toch en liggen de begravenen tenminste in de koelte doordrengt van de geuren van het eten. En mocht de voorbijganger (of nazaat) op deze site het erg vinden, dat het graf als decoratie van een arme woning dient; ach, wat let u om het graf te vrijwaren van bewoning…Leef en laat leven is ook een stelregel van de gestorvenen.

 

UPDATE 2021:

Mij is bekend wie wie was die in dit graf gezamenlijk rusten, doch omwille van de nazaten, waarvan er tenminste 2 dierbare vrienden van mij zijn, doe ik verder hier niets uit de doeken, want het gaat de rest van de wereld niets aan. Wil men zijn/haar nieuwsgierigheid toch bevredigd hebben, dan gelieve men zich tot hen te wenden. Wie zij zijn? Een goed speurder weet hen te vinden. Op deze site kan men hun namen vinden. En vergeet vooral niet de naam van de heer Victor Hayes, gebeoren te Soerabaja in 1941. Zonder hem was u nu niet in staat geweest om te internetten met behulp van één of ander electronisch apparaat.

Op het graf moet een afdak geweest zijn, gelet op de gaten waar de steunpalen van het afdak in hebben gezeten. Hoogstwaarschijnlijk zal één of andere arme sloeber het afdak gebruikt hebben ten eigen behoeve. De laatst begravene de heer Scheffers werd in 1957 bijgelegd. Ik heb gezocht in de namenlijst van opterenden 1950/1951 doch heb hem niet gevonden. In 1950/1951 was de heer Scheffers volgens de destijds geldende normen volwassen (18 jaar was de grens), namelijk een jaar of 20, dus kan hij niet bijgescheven staan, aannemende dat hij geopteerd heeft.

Belanghebbenden hebben in elk geval de originele foto’s van de graven – zonder copyright waarmerk – in hun bezit en dat is het voornaamste toch.

Moge zij allen die niet meer ondr ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven