Fransz, H.Ch.

Het graf B 2296 van Hendrika Christina Fransz

Hendrika Christina is op 4 december 1852 te Soerabaja (Pamekasan) gehuwd met Dirk Wijnhart van Hutten.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven