Gleijsteen, L.

Het Peneleh kerkhof te Surabaya met de graven van de 4 kinderen GLEIJSTEEN en hun MOEDER.

Voor onschuldige levens die ooit een onderdeel waren van het voormalige Nederlands Indië.

Foto’s graven en bijbehorende info met dank aan Ish Krancher die deze foto’s ter beschikking stelde en ik deze hier mag publiceren.

Een korte samenvatting uit de almanakken:

RA1873: JAN GLEIJSTEEN X THERESIA VIRGINIE MILIUS te Djokja 18 dec 1871…..(Theresia was oud 15 jaar en 2 dagen toen zij huwde conform de RA). Het originele begrafenis register op Krancher.com zegt echter dat op datum 1 nov 1881 Theresia oud was 39 jaar en als achternaam had MEELIUS. Zij zou dan geboren moeten zijn in 1842. Praten we hier over dezelfde Theresia Virginie Milius? Ik vermoed ten sterkste dat het begraaf register abuis is.

RA1858: *16 dec 1856 te Semarang Theresia Virginie Milius….

RA1883:  + TREESIA VERGENIA GLEIJSTEEN te Soerabaja 1-11-1881.

BRP3 ZEGT: JAN GLEIJSTEEN geboren te Hoorn 25 juli 1840 als zoon van Gerrit Gleijsteen en Neeltje Reek. De leeftijd van Theresa wordt hierin ook bevestigd als zijnde 15 jaar.

In de kranten wordt wel diverse keren gemeld, dat er een J. GLEIJSTEEN werkzaam was als opzichter 3klas SS in de jaren +1870.  Het probleem is ook, dat de hier bedoelde Jan zich noemt als voormalig administrateur van de onderneming te Berbek. Van tot wanneer hij deze funktie vervulde is niet te achterhalen door mij. Was hij opzichter alvorens administrateur te worden?

Er gebeurden diverse ongewenste zaken in dat voormalige Nederlands Indië waaronder bijvoorbeeld een cholera epidemie in de jaren 1870+/1880. Onder meer werd Soerabaja getroffen en vielen er slachtoffers buiten al die andere steden/gebieden die ook getroffen werden. Het was niet altijd pais en vree en schone zonneschijn in de Insulinde zoals menigeen wel eens weemoedig rondbazuint over Indie verloren en Rampspoed geboren.

Maar behalve ziektes en epidemiën waren er ook andere kwalijke gebeurtenissen die plaats vonden, zoals bijvoorbeeld brandstichtingen uit wraak en zo’n wraakactie overkwam het gezin GLEIJSTEEN uit hoofde van zijn destijds beroep als administrateur van de onderneming Koedjan Manis te Berbek Kediri met een Chinese eigenaar.

Hieronder een relaas uit de krant, welke ik in delen plaats; het is de uitleg van de heer Gleijsteen over het gebeuren. Het dient gelezen te worden vanaf de eerste kolom naar beneden, dan terug naar boven en middelste kolom en dan het zelfde naar de derde kolom. Voor de eventuele klanten van de brillenboer Hans en nog wat, heb ik de scans groot geplaatst.

Mij is verder onbekend of de daders en medeplichtigen en verantwoordelijken door het gerecht op het matje zijn geroepen.

Kinderen:

RA1873: Zoon GERRIT JAN *25 juli 1872 te Djokja….. RA1883 + Soerabaja 31 okt 1881. Slachtoffer brandstichting. Een dag later overlijdt moeder Theresia op 1 november 1881 en blijven nog 3 kinderen in leven.

RA1875: Zoon FREDERIK WILLEM *15 maart 1874 te Soerabaja. Hij zou dus het kind zijn, dat tijdens de brand om het leven kwam ???  Volgens de overl. adv inzake Leopold zou dat op 21 okt zijn.

RA1879: Zoon LEOPOLD *5 dec 1877 te Sidhoardjo (Soerabaja)….RA1883: + LEOPOLD op 26 nov 1881. Leopold had bijna geen brandwonden opgelopen doch hij werd door de cholera getroffen op diezelfde dag. (Zie overl. adv onder).

RA1882: Zoon GEORGE FREDERIK HENDRIK *2 okt 1879 te Berbek (Kediri)….RA1883: + HENDRIK op 20 nov 1881 te Soerabaja.

De brandwonden die de kinderen hebben opgelopen moeten hen enorm veel pijn veroorzaakt hebben en hun lijden heeft nog dagenlang geduurd. Mind, er was toen geen brandwonden centrum of iets dergelijks.

Het lijden van de familie hield na het blussen van de brand niet op en de cholera deed ook nog een duit in het zakje erbij voor de getroffen familie, want…zie advertenties hieronder.

Bij mijn weten volgens krantenberichten en gegevens uit Krancher.com , bleven over van het gezin GLEIJSTEEN vader Jan en nog een kind Henri Theodoor Gleijsteen. (Zie helemaal onderaan de pagina voor meer info.)

De goegemeente van Soerabaja deed iets voor Jan Gleijsteen en er werd onder meer een non-profit schouwburg voorstelling gehouden.(Kranten Delpher adv.)

Daarnaast was er een heer DIEDERICH die een collecte hield – en niks nieuws onder de zon – daar zelf ook profijt van trok. (Geschiedenis herhaalt zich:  er was eens in 2021 een heer die “belangeloos” mondkapjes of iets dergelijks inkocht en aan de regering verkocht, ten behoeve van de Nederlandse bevolking in verband met Ome Cor’s  en Tante Ona’s  nadrukkelijke aanwezigheid in Nederland en er “belangeloos” een aardig bedrag aan overhield).

Hieronder de graven der kinderen en van hun moeder. Zwaar beschadigd, maar dank zij de enorme inspanningen van de familie Krancher in 2014 zijn zij voor de historie bewaard en hun namen digitaal vereeuwigd, met veel dank. !!

Volgens bronnenpublicaties staan op alle graven slechts de naam en begrafenisdatum. Geen overige teksten.

Graf E4774: FREDRIK WILLEM GLEIJSTEEN.

Graf E4794 GERRIT JAN GLEIJSTEEN.

Het graf E4795 van moeder THERESIA VIRGINIA GLEIJSTEEN gebr MILIUS. (Rechts ligt haar zoontje Gerrit Jan).

Het graf E4821 GEORGE HENDRIK GLEIJSTEEN.

Het graf E4828 LEOPOLD GLEIJSTEEN.

Extra info betreffende de vijfde zoon van het gezin Gleijsteen, die de ramp alsmede de cholera overleefde.

RA1877: *21 mei 1876 te Soerabaja HARIE THEODOOR GLEIJSTEEN.

RA1905: +15 febr 1904 te Soerabaja HENRI THEDOOR GLEIJSTEEN. Hij werd gezamenlijk begraven in graf B2584 bij zijn familie. Zie scan BRP hieronder:

Hieronder een scan van Krancher.com betreffende de gegevens van Henri Theodoor Gleijsteen. De naam Milius (als rechthebbende verwijst naar de familie van de echtgenote van vader Jan.)

Het graf B2584 van de familie de Bok, Gleijsteen en de Bok-Boer.

Volgens openarch.nl was Henri (Harie) Theodoor Gleijsteen KNIL-sergeant en werd gepasporteerd op 29 juni 1903 en ging op 3 juli 1903 te Soerabaja af. Hij trad vrijwillig in dienst per 1 mei 1897 voor 6 jaren te Batavia.

Wat is er veder met vader Jan Gleijsteen gebeurd? Ik weet het niet precies, maar de almanakken zeggen het volgende en ik vermeld het hieronder:

RA1891: Huwelijk tussen JAN GLEIJSTEEN en de Inlandsche vrouw MARIE op 14 april 1890 te Besoekie(Djember). (Krancher.com doopregister: Gedoopt 1872 en geboren 23 juni 1862, natuurlijk kind van Hamelberg en “mulieris infidelis = ongelovige vrouw oftewel een ongedoopte Inlandse vrouw en dus zegt de wet: Is dochter Marie een Inlandsche.”

RA1894: + JAN GLEIJSTEEN te Lumadjang (Probolinggo) op 15 okt 1892. (Hoogstwaarschijnlijk dus begraven of in Lumadjang of Probolinggo en beide kerkhoven niet meer bestaand.)

Akte 98 film 1357858: + MARIE HAMELBERG op 7 april 1926 te Soerabaja. Oud 63 jaar. Partner van wijlen JAN GLEIJSTEEN. De BS van de Indische Courant 10 april 1926 meldt: Overleden Weduwe H. Gleijsteen geboren Hamelberg, vr. 63 jaar.

De website https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?lang=en&iz=466&p=jan&n=gleijsteen bevestigt dat Marie Hamelberg de eendere persoon is als Marie uit de RA1891.

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven