Gokkel, W.

Het graf B 2294 van WILLEM GOKKEL.

Willem heeft een ietwat een pre bij me. Gewoon omdat hij dezelfde opleiding had gevolgd die ik ook volgde, namelijk Hogere Zeevaartschool voor Stuurlieden Grote Vaart.

Hij had later ook het beroep van Stuurman bij de Ned. Gouvernements Marine en door zijn ziekte werd hij later commies bij het Havenkantoor Marine te Soerabaja. Dit heeft niet lang mogen duren, want enkele maanden na deze aanstelling in mei 1896 overleed hij in november 1896. Een jong zeemansleven kwam ten einde.

Zijn ziekte maakte een einde aan zijn nog jonge leven en het korte huwelijk met echtgenote Sara Wilhelmina Frederika Hoedt en zij kregen 2 kinderen, waarvan één kind levenloos werd geboren in 1894 (Delpher.nl afd BS Soerabajaasch krant).

 

 

Zijn eerste prijs rapport Zeevaart school A’dam 1880. Aangenomen voor de Gouvernements Marine Ned. Indie.(Openarch.nl)

De hieronder genoemde toeziende voogd Bastiaan de Jong, gepens. Majoor, was zijn oom.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven