Günthardt, E.J.

Het kerkhof Peneleh te Soerabaja met de nadruk op:

de graven B 3318 en B 2218 waar leden van de familie Günthardt in rusten.

Deze pagina heb ik samengesteld ter eren en respect van deze genoemde familie Günthardt en vermeld expliciet dat ik hier niet uitgebreid de genealogie uit de doeken doe: Nogmaals gewoon uit respect voor deze familie.

In het graf B3318 liggen te rusten de volgende leden van deze familie:

Van laatst naar eerst genoemden:

  1. Thomas Günthardt: Overleden 31-10-1936(74 jaar.)… De RA film 1357858 akte 172 zegt: Overleden te Soerabaja 29 okt 1936. Zoon van Johannes Günthardt en Wilhelmina Lemmers. Hij was gehuwd met:
  2. Carolina Henriette Ullmer en de huwelijksdatum was 20 mei 1896 te Semarang (RA1898).
  3. Eugenius Johannes Günthardt, geboren te Surabaya en overleden 9 nov 1918 te Soerabaja oud 28 jaar. Hij huwde Anna Marianna Jacoba Beneder 10-2-1912 te Soerabaya. Hij was een zoon van Thomas en Caroline Henriette.
  4. Aalmenia Günthardt overleden 3-8-1915. RA1916 geeft Aalmenina. Zij werd 22 jaar oud geboren te Soerabaja en was een dochter van Thomas en Carolina Henriette.

Graf B2218 familie Wiggers. Ik heb me NIET verdiept in de familie banden tussen de families Wiggers en Günthardt. Ternate en Soerabaja wijzen erop dat er een band bestaat. Daarnaast was een Samuel Jellema gehuwd met mw. Sophia Wilhelmina Ullmer. In dit graf zouden ook liggen:

  1. Cornelia Pieternella Günthardt begraven 20 sept 1901 en
  2. Een doodgeboren kind van Thomas en Carolina Henriette, begraven 8 nov 1907.

Volgens de stamboom Lapre op genealogie online hadden Thomas en Carolina Henriette in totaal 7 kinderen, te weten:

Kind(eren):

  1. Naamloos Günthardt  1907- 1907
  2. Charles Günthardt  1912-1965

Een andere website op My Heritage vermeldt dat het echtpaar 12 kinderen had.

Ik vermeld het bovenstaand slechts als extra informatie, omdat ik hier slechts mijn eer en respect betoon en ik geen genealogisch verhaal publiceer.

Onderstaand een foto van Thomas Günthardt en zijn echtgenote Carolina Henriette, welke als bron heeft de website van de familie BIK op Ancestry.com

Zowel de website BIK alsmede Lapré stellen vast dat Carolina Henriette Ullmer geboren moet zijn in 1871. De graftekst hierboven zegt, dat zij 59 jaar oud was toen zij in 1921 overleed, hetgeen inhoudt, dat zij dan in 1861 geboren moet zijn. De krant geeft echter “49” jaar.

 

Dochter Wilhelmina Henriette Günthardt – zie hieronder een scan van de website Alsemgeest.

Deze website zegt, dat zij een dochter was van Thomas Günthardt en Doortje Don Lemmies, in tegenstelling tot wat haar akte van overlijden zegt. Ik vermeld het slechts als extra informatie.

Zij werd oorlogsslachtoffer. Zie onder de scan van het OGS.

 

Ik keer terug naar graf B3318 (zie boven) waarin ook te ruste ligt zoon Eugenius Johannes Günthardt, die huwde met Anna Marianna Jacoba Beneder.

Een trieste gebeurtenis in het jonge leven van deze twee echtelieden:

Eugenius overleed op 9 nov 1918 en werd op Peneleh begraven, hoewel hij werkzaam was op de SF Soekodono Loemadjang.

Echtgenote Anna overleed op de SF Soekodono op 4 nov 1918 , 5 dagen eerder dan haar echtgenoot en werd te Loemadjang begraven.

Zie scan uit de GHG1 Graf hieronder.

Uit hun huwelijk onder andere dochter Anna Carolina die met de heer Samethini huwde. Ik vermoed dat Anna Carolina na de dood van haar ouders in 1918 door haar grootouders opgevoed moet zijn.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven